Scroll Top
System
ISOK
GISPartner zrealizowała z sukcesem umowę zawartą z PGW Wody Polskie, które działały w imieniu własnym oraz IMGW-PIB na odtworzenie i dokończenie budowy oraz wdrożenie i uruchomienie Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK).

W krótkim czasie wykonano prace w zakresie odtworzenia środowiska systemu, zasilenia go danymi, skonfigurowania i wdrożenia produkcyjnego szeregu aplikacji.

Zdecydowana większość systemu powstała w oparciu o produkty standardowe GISPartner i GeoTechnologies z rodziny iMap.

Kluczowymi elementami Systemu dostępnymi dla wszystkich użytkoników są: Hydroportal, Krajowy Portal ISOK, dla obywateli i służb zarządzania kryzysowego dedykowany jest Moduł Ostrzeżeń i Powiadomień (MOP), w którym możliwe jest uruchomienie subskrypcji wybranych zagrożeń w celu szybkiego ostrzegania. Natomiast dla użytkowników wewnętrznych dostępny jest szereg aplikacji, szerzej opisanych w zakładce Wdrożenia.

Podsumowując, System ISOK umożliwi efektywne monitorowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń meteorologicznych i hydrologicznych. W swym zamyśle, system, poprzez wsparcie PGWWP, IMGW-PIB oraz innych organów zajmujących się tematyką zarządzania kryzysowego zapewni efektywne monitorowanie, powiadamianie o możliwości wystąpienia zagrożeń oraz pozwoli zabezpieczyć kraj przed skutkami społecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi wystąpienia ewentualnych zagrożeń.

Polityka prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać niektóre informacje, zazwyczaj w formie "ciasteczek". W tym miejscu możesz zmienić swoje ustawienia prywatności, ale pamiętaj, że brak wyrażenia zgody może uniemożliwić korzystanie z naszego serwisu.