Scroll Top
Geoportal dolnośląski
Rozbudowany geoportal z tematycznym katalogiem zasobów i predefiniowanymi mapami.
Geoportal Dolnego Śląska
Klient

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ADRES
Aplikacje mobilne
Geoportal z katalogiem zasobów

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego został przygotowany system informatyczny na potrzeby projektu: „Wdrożenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) dla potrzeb udostępniania zbiorów danych Bazy Danych Topograficznych (TBD) poprzez uruchomienie aplikacji internetowej oraz włączenie zbiorów danych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu (WODGiK) oraz Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (DSIP) do utworzonej IIP wraz z świadczeniem wsparcia technicznego.”

Prace obejmowały dwa etapy. Etap I, dotyczył wdrożenia Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) dla potrzeb udostępniania zbiorów danych Bazy Danych Topograficznych (TBD), poprzez uruchomienie aplikacji internetowej w ramach realizowanego projektu, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pod nazwą „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Etap II obejmował włączenie zbiorów danych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu (WODGiK) oraz Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (DSIP) do utworzonej IIP.

W systemie oprócz przeglądu modułów:

 • mapa topograficzna RPO i województwa,
 • ortofotomapa z możliwością porównania zmian w czasie w latach 2006-2010
 • mapa sozologiczna
 • mapa hydrograficzna
 • mapa glebowo – rolnicza
 • erozja wodna
 • erozja wietrzna
 • właściwości gleb
 • zmiany przeznaczenia gruntów
 • eksploatacja złóż surowców skalnych
 • lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych
 • mapy tematyczne

Możemy skorzystać z modułu „sklep”, zawierającego:

 • formularz wyboru map
 • interaktywną selekcję (oraz multiselekcję) arkuszy w oknie mapy usługi na podstawie dowolnego wrysowanego obszaru
 • wyróżnienie wyszukanych arkuszy w oknie mapowym
 • wyróżnienie wybranych do zakupu arkuszy w oknie mapowym
 • możliwość generowania kompletnego zamówienia dla wybranych arkuszy map w formacie doc. i PDF
Zobacz również
Clear Filters
Geoportal Krajowy – najważniejsza mapa Polski
ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju
GAZ SYSTEM – integracja systemów GIS i SAP
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Portal Geostatystyczny z danymi GUS
Ekointerwencja – w walce ze smogiem
MZGK Nowa Sól – zintegrowany e-bok i GIS
Geoportal Dolnego Śląska – mapy na każdą potrzebę
Polityka prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać niektóre informacje, zazwyczaj w formie "ciasteczek". W tym miejscu możesz zmienić swoje ustawienia prywatności, ale pamiętaj, że brak wyrażenia zgody może uniemożliwić korzystanie z naszego serwisu.