Scroll Top
GAZ SYSTEM
GIS + SAP
Zaawansowana integracja międzysystemowa pomiędzy systemami klasy GIS i EAM (SAP PM).
iMapEAM
Connector
Klient

GAZ-SYSTEM S.A.

ADRES
Integracja GIS z systemem SAP

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. to przedsiębiorstwo o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kluczowym zadaniem Spółki jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego. GAZ-SYSTEM zarządza rozbudowaną, zaawansowaną i terytorialnie rozproszoną infrastrukturą techniczną.

Zadaniem GISPartner w tym projekcie była prezentacja we wdrożonym systemie GIS sieci przesyłowej i dystrybucyjnej GAZ-SYSTEM S.A. wraz z danymi opisowymi z SAP PM celem usprawnienia zarządzania majątkiem w czasie rzeczywistym (w tym realizacji powiązanych procesów).

Na potrzeby integracji GIS-SAP PM GISPartner przygotował dedykowany produkt iMapEAMConnector, który jest unikalnym rozwiązaniem w tym zakresie (integracja aplikacji Webowej GIS z systemem klasy EAM). Dzięki tej integracji możliwe jest prezentowanie na mapie obiektów technicznych (składowe sieci GAZ-SYSTEM S.A.) takich jak np.: rurociągi, stacje gazowe, lokalizacje funkcjonalne, czy urządzenia wraz ze szczegółowymi danymi opisowymi pozyskanymi z SAP PM. Dane opisowe z SAP PM są wiązane z wprowadzonymi w systemie GIS danymi przestrzennymi przy wykorzystaniu dedykowanego algorytmu.

Wdrożone rozwiązanie integracyjne jest przystosowane do komunikacji dwustronnej zgodnie z wymaganiami w tym zakresie. Większość komunikatów przesyłanych jest z SAP PM do GIS; w kierunku GIS do SAP PM przesyłane są przede wszystkim dane o współrzędnych obiektu, ale mogą być też przekazane Zawiadomienia utworzone z poziomu GIS.

Zobacz również
Clear Filters
Geoportal Krajowy – najważniejsza mapa Polski
ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju
GAZ SYSTEM – integracja systemów GIS i SAP
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Portal Geostatystyczny z danymi GUS
Ekointerwencja – w walce ze smogiem
MZGK Nowa Sól – zintegrowany e-bok i GIS
Geoportal Dolnego Śląska – mapy na każdą potrzebę
Polityka prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać niektóre informacje, zazwyczaj w formie "ciasteczek". W tym miejscu możesz zmienić swoje ustawienia prywatności, ale pamiętaj, że brak wyrażenia zgody może uniemożliwić korzystanie z naszego serwisu.