Scroll Top
ISOK chroni kraj
Informatyczny System Osłony Kraju wspiera zadania realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Informatyczny System Osłony Kraju
Klient

PGW Wody Polskie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

ADRES
Aplikacje mobilne
Hydroportal i Krajowy Portal ISOK

GISPartner zrealizowała z sukcesem umowę zawartą z PGW Wody Polskie, które działały w imieniu własnym oraz IMGW-PIB (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy) na odtworzenie i dokończenie budowy oraz wdrożenie i uruchomienie Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK).

W krótkim czasie wykonano prace w zakresie odtworzenia środowiska systemu, zasilenia go danymi, skonfigurowania i wdrożenia produkcyjnego szeregu aplikacji.

Warto zauważyć, że zdecydowana większość Systemu powstała w oparciu o produkty standardowe GISPartner i GeoTechnologies z rodziny iMap.

Kluczowymi elementami Systemu są Hydroportal i Krajowy Portal ISOK.

Hydroportal – publiczny portal obejmujących swoim zakresem szeroko pojętą tematykę gospodarowania wodami na obszarze Polski. Publikuje zestawy danych mapowych m.in. w zakresie:

  • Wstępnej oceny ryzyka powodziowego,
  • Mapy ryzyka powodziowego,
  • Mapy zagrożenia powodziowego,
  • Planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Krajowy Portal ISOK – portal umożliwiający przeglądanie i analizowanie danych publikowanych przez IMGW-PIB w zakresie aktualnych ostrzeżeń meteorologicznych, hydrologicznych i map zagrożeń meteorologicznych (MZM).

Łącznie prezentowane są dane dla 8 zagrożeń atmosferycznych, jak: zagrożenia termiczne, wysokie prędkości wiatru, wysokie opady śniegu, wystąpienia mgły, gołoledzi, burzy z gradem, szadzi, czy intensywne opady atmosferyczne.

Zagrożenia wybrane zostały jako powodujące największe niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia człowieka oraz jego działalności gospodarczej, a także dla środowiska naturalnego.

W prognostycznych Mapach innych zagrożeń (MIZ) analizowane zagrożenia uzależniono od wywołujących je warunków hydrologicznych i meteorologicznych. W oparciu o te dane opracowano mapy:

  • mapę zanieczyszczeń powietrza z uwagi na warunki meteorologiczne,
  • mapę poważnych awarii przemysłowych z uwagi na warunki meteorologiczne,
  • mapę zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z uwagi na warunki meteorologiczne,
  • mapę zagrożeń dla życia i zdrowia ludności z uwagi na warunki meteorologiczne,
  • mapę ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Dla obywateli i służb zarządzania kryzysowego dedykowany jest Moduł Ostrzeżeń i Powiadomień (MOP), w którym możliwe jest uruchomienie subskrypcji wybranych zagrożeń w celu szybkiego ostrzegania.

Oprócz portali dostępnych dla wszystkich użytkowników powstały aplikacje ułatwiające pracę urzędnikom takie jak:

Portal rejestrowy System Informacyjny Gospodarowania Wodami (SIGW) – aplikacja umożliwiająca pracownikom PGWWP prowadzenie rejestrów zgodnie z Ustawą Prawo wodne. Pozwala na wprowadzanie i odczytywanie danych dotyczących gospodarki wodnej z uruchomionej i zasilonej olbrzymiej bazy danych przestrzennych i opisowych.

Moduł Zarządzania Sprawami (MZS) – służący do wsparcia realizacji procesów biznesowych w organizacji poprzez przydzielanie zadań związanych z prowadzonymi sprawami dla określonych użytkowników i grup użytkowników. Moduł „prowadzi” użytkownika po modelowej ścieżce danego procesu biznesowego, umożliwiając jednocześnie elastyczne reagowanie w sytuacjach nietypowych dla standardowego przebiegu procesu.

Elektroniczne Biuro Obsługi klienta eBOK – umożliwia wypełnienie oraz wysłanie wniosków do określonych jednostek organizacyjnych Wód Polskich. Do autoryzacji użytkowników eBOK wykorzystuje narzędzia takie jak Profil Zaufany i Podpis Elektroniczny (kwalifikowany).

Moduł dystrybucji danych (MDD) pozwala uprawnionym użytkownikom wczytywanie, przetwarzanie a następnie dystrybuowanie zbiorów danych przestrzennych ISOK oraz danych własnych, wczytanych z zewnątrz. Użytkownik ma stały dostęp do najbardziej aktualnych danych systemu.

Komponent INSPIRE wynikający z wymagań Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), umożliwia za pośrednictwem usług sieciowych: Wyszukiwania (metadane), Przeglądania (mapy), Pobierania (dane) interpelacyjnych i zharmonizowanych danych przestrzennych dla wielu tematów udostępnianych przez System. INSPIRE udostępnia 19 takich usług.

Podsumowując, System ISOK umożliwi efektywne monitorowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń meteorologicznych i hydrologicznych. W swym zamyśle, system, poprzez wsparcie PGWWP, IMGW oraz innych organów zajmujących się tematyką zarządzania kryzysowego zapewni efektywne monitorowanie, powiadamianie o możliwości wystąpienia zagrożeń oraz pozwoli zabezpieczyć kraj przed skutkami społecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi wystąpienia ewentualnych zagrożeń.

Zobacz również
Clear Filters
Geoportal Krajowy – najważniejsza mapa Polski
ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju
GAZ SYSTEM – integracja systemów GIS i SAP
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Portal Geostatystyczny z danymi GUS
Ekointerwencja – w walce ze smogiem
MZGK Nowa Sól – zintegrowany e-bok i GIS
Geoportal Dolnego Śląska – mapy na każdą potrzebę
Polityka prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać niektóre informacje, zazwyczaj w formie "ciasteczek". W tym miejscu możesz zmienić swoje ustawienia prywatności, ale pamiętaj, że brak wyrażenia zgody może uniemożliwić korzystanie z naszego serwisu.