Scroll Top
Geoportal krajowy
Centralny punkt informacji geoprzestrzennych w Polsce, jeden z najpopularniejszych serwisów administracji publicznej.
Geoportal Krajowy
Klient

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

ADRES
Aplikacje mobilne
Najważniejsza mapa Polski

Geoportal Krajowy jest jednym z najbardziej złożonych i najważniejszych projektów GIS w Polsce. GISPartner od wielu lat jest odpowiedzialne za dostarczanie technologii i wsparcie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w rozwoju serwisu. Warto podkreślić, że Geoportal Krajowy jest wyjątkowo intensywnie wykorzystywany przez Polaków. Z blisko czterema milionami wyświetleń w 2019 roku był jednym z najpopularniejszych serwisów internetowych polskiej administracji. Ze względu na swoją złożoność serwis jest było tworzony i jest rozwijany etapowo, a jego obecny kształt jest wynikiem efektywnego przeprowadzenia wielu projektów.

Istotą projektu GEOPORTAL2 (Implementacja i utrzymanie usług INSPIRE i ich brokera krajowego, brokera branżowego oraz szkolenia, na potrzeby projektu GEOPORTAL 2) był rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej w celu udostępnienia obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej informacji przestrzennej z rejestrów georeferencyjnych i związanych z nią usług istotnych, między innymi dla prowadzenia działalności gospodarczej, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zarządzania.

GEOPORTAL 2 gwarantuje jakość, aktualność i wiarygodność danych. W wyniku realizacji projektu udostępnione zostały również usługi związane z informacją przestrzenną. Poprzez rozbudowę Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) umożliwiony został powszechny dostęp i stosowanie informacji przestrzennej w Polsce.

Projekt zapewnił integrację i harmonizację usług oraz informacji przestrzennej poprzez wykorzystanie rejestrów referencyjnych/bazowych, a także koordynację działań zgodnie z modelem infrastruktury informacyjnej państwa oraz założeniami dyrektywy INSPIRE. Zamówienie obejmowało prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo – implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkolenia.

W ramach realizowanego w konsorcjum projektu, GISPartner wykonała m.in:

 • Analizę dla Systemu Geoportal
 • Rozszerzenie funkcjonalności dotychczasowo działającego podsystemu SDI i GEOPORTAL oraz dostarczenie nowych funkcjonalności zgodnie z wymogami Dyrektywy INSPIRE oraz założeniami wykorzystania Systemu jako krajowego brokera usług INSPIRE
 • Dostarczenie podsystemu administracji
 • Dostarczenie oprogramowania węzła zarządzania i monitorowania zbiorami danych i usługami określone przez Dyrektywę INSPIRE oraz potrzeby Zamawiającego
 • Dostarczenie baz danych oraz utworzenie nowych schematów baz
 • Dostarczenie licencji oprogramowania
 • Dokumentację w szczególności: analityczną i architektoniczną
 • Szkolenia z zakresu użytkowania i administrowania systemem
 • Asystę powdrożeniową

Wśród innych prac zrealizowanych przy Geoportalu Krajowym można wymienić również:

 • Implementację aplikacji klienta usług G2 przeznaczonej do integracji z systemami zewnętrznymi za pośrednictwem API;
 • Rozszerzenie usługi OpenLS;
 • Modyfikację struktury repliki PRG;
 • Utworzenie magazynów i mechanizmów zasilania danych G2 dla usług OpenLS i referencyjnych słowników;
 • Usługę udostępniania referencyjnych słowników adresów;
 • Moduł geostatystyczny;

Spółka GISPartner stworzyła i udostępniła również mobilną wersję portalu. Aplikacja iMapMobile zapewnia dostęp do usług danych przestrzennych OGC i GeoServices REST.

iMapMobile dla Geoportal.gov.pl zapewnia dostęp do rejestrów państwowych udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii za pośrednictwem usług Geoportal.gov.pl.

Podstawowymi grupami funkcjonalności aplikacji są:

 • dostęp do usług zbiorów danych przestrzennych,
 • wyszukiwanie i lokalizację działek ewidencyjnych,
 • dodawanie usług, wybór kompozycji mapowych,
 • wyszukiwanie obiektów geograficznych, w tym adresów.

W ramach powyższych grup aplikacja udostępnia użytkownikom szereg funkcjonalności, m.in.:

 • Nawigacja w oknie mapy – zasięg mapy zostanie zmieniony (przesunięty, zwiększony, zmniejszony) zgodnie z działaniem wykonanym przez użytkownika,
 • Przeglądanie usług kafelkowanych – wyświetlona zostaje mapa zawierająca treść udostępnianą przez kafelkowane usługi danych przestrzennych,
 • Dodawanie zewnętrznych usług WMS – usługa umożliwia rozszerzenie kompozycji mapowych o usługi WMS rejestru usług systemu,
 • Wyszukiwanie adresów, działek, punktów osnowy – wprowadzony przez użytkownika prawidłowo istniejący adres, nr działki lub punkt zostanie zlokalizowany w oknie mapy,
 • Pomiar długości – zmierzenie długości linii narysowanej na mapie,
 • Pomiar powierzchni – umożliwia użytkownikowi pomiar powierzchni i obwodu obszaru narysowanego na mapie,
 • Aktualna pozycja – umożliwia użytkownikowi wysłanie pocztą elektroniczną listu zawierającego link do aktualnego obszaru mapy wraz z aktualną pozycją urządzenia,

Rejestrowanie i zapisywanie trasy – umożliwia użytkownikowi rejestrację i śledzenie własnej trasy na mapie na podstawie sygnału GPS, a także jej zapisanie, wyświetlanie oraz wysłanie w formacie KML.

Zobacz również
Clear Filters
Geoportal Krajowy – najważniejsza mapa Polski
ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju
GAZ SYSTEM – integracja systemów GIS i SAP
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Portal Geostatystyczny z danymi GUS
Ekointerwencja – w walce ze smogiem
MZGK Nowa Sól – zintegrowany e-bok i GIS
Geoportal Dolnego Śląska – mapy na każdą potrzebę
Polityka prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać niektóre informacje, zazwyczaj w formie "ciasteczek". W tym miejscu możesz zmienić swoje ustawienia prywatności, ale pamiętaj, że brak wyrażenia zgody może uniemożliwić korzystanie z naszego serwisu.