Scroll Top
Portal geostatystyczny
Atrakcyjna prezentacja i analiza danych statystycznych na mapach.
PORTAL GEOSTATYSTYCZNY
Klient

Główny Urząd Statystyczny

ADRES
Aplikacje mobilne
nowoczesna prezentacja danych statystycznych

Portal Geostatystyczny, to nowoczesne rozwiązanie do prezentacji danych statystycznych w ujęciu przestrzennym. Pełni funkcje gromadzenia, prezentowania oraz udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców. Prezentowane w systemie wyniki spisów opracowane zostały w Analitycznej Bazie Mikrodanych, która przy pomocy odpowiednich narzędzi informatycznych generuje różnego typu zestawienia danych oraz statystyki w postaci tabel i kostek wielowymiarowych.

W Portalu Geostatystycznym dane ze spisów powszechnych prezentowane są na wcześniej przygotowanych podkładach mapowych zawierających następujące warstwy: ortofotomapa, podział administracyjny, podział statystyczny, centroidy miejscowości oraz sieć ulic i punkty adresowe. Dwie ostatnie warstwy dostępne są jedynie dla użytkowników wewnętrznych.

Intuicyjny interfejs Portalu Geostatystycznego umożliwia użytkownikom szybki i łatwy dostęp do wynikowych informacji statystycznych. Użytkownicy portalu mają możliwość wyboru zjawiska tematycznego z rozwijalnej listy bądź odnalezienia tematu poprzez wyszukiwarkę. Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej jak kartogramy i kartodiagramy.

Głównym celem projektu było stworzenie technologii umożliwiającej użytkownikom przeprowadzanie zaawansowanych analiz geostatystycznych przy wykorzystaniu danych gromadzonych w ramach badań. Portal umożliwia wykonywanie zapytań przestrzennych online i wspiera wykonanie opracowań przy wykorzystaniu istniejących danych.

Projekt przyczynił się do: podniesienia efektywności pracy sektora odpowiedzialnego za gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie danych statystycznych (GUS i US w 16 województwach), stworzenia spójnego systemu elektronicznego dla administracji, poprzez łatwiejszy i szybszy dostęp do informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej. Użytkownicy obecnie korzystają z lepszej dystrybucji danych źródłowych rejestru TERYT.

Rozbudowany edytor danych umożliwia łatwy i znacznie szerszy zakres importu i eksportu danych, który w znaczący sposób optymalizuje proces realizacji zadań jednostek lokalnych i centralnych.

Została rozbudowana funkcja replikacji danych referencyjnych i operacyjnych, do której używane są dedykowane narzędzia geoprocessingu.

Wyszukiwanie w systemie zostało wzbogacone o mechanizmy umożliwiające zadawanie bardziej szczegółowych kryteriów poszukiwanej działki, ulicy lub innych obiektów. Obsługa obiektów zyskała większą elastyczność np.: możliwość korekty topologii czy błędów granic obwodów spisowych.

Zobacz również
Clear Filters
Geoportal Krajowy – najważniejsza mapa Polski
ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju
GAZ SYSTEM – integracja systemów GIS i SAP
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Portal Geostatystyczny z danymi GUS
Ekointerwencja – w walce ze smogiem
MZGK Nowa Sól – zintegrowany e-bok i GIS
Geoportal Dolnego Śląska – mapy na każdą potrzebę
Polityka prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać niektóre informacje, zazwyczaj w formie "ciasteczek". W tym miejscu możesz zmienić swoje ustawienia prywatności, ale pamiętaj, że brak wyrażenia zgody może uniemożliwić korzystanie z naszego serwisu.