Scroll Top
SYSTEM
MINESENS
Projekt realizowany przy wsparciu NCBiR

Szybka Ścieżka NCBiR - MineSens

GIS Partner sp. z o.o. w partnerstwie z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie realizują projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 pt. „Inteligentny system detekcji i monitoringu wyrobisk górniczych z wykorzystaniem systemów satelitarnych i GIS (MineSens)” nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1465/20-00

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej usługi internetowej zdalnego monitoringu wyrobisk i kopalni odkrywkowych zlokalizowanych na powierzchni ziemi. Projekt obejmuje również zintegrowanie wyników dostarczanych przez systemy radarowe i wielospektralne z poziomu satelitarnego i osadzenie tych rozwiązań w przestrzeni systemu informacji przestrzennej GIS.

W wyniku projektu zostaną opracowane rozwiązania systemowe, które umożliwią wdrożenie usług w zakresie:

  • identyfikacji nielegalnie eksploatowanych wyrobisk,
  • zarządzania złożami kopalin i ich ochroną przed nieuprawnionym wykorzystaniem,
  • monitorowania intensywności prowadzenia eksploatacji kopalni odkrywkowych (wyrobisk),
  • optymalizacji prac w obszarach, które są trudno dostępne dla służb mierniczych realizujących pomiary z zastosowaniem klasycznych technik geodezyjnych (niwelacja, pomiary GNSS),
  • pozwalającym na obniżenie kosztów pomiarów dużych obszarów, które byłyby znacznie wyższe, w przypadku zastosowania pomiarów standardowych naziemnych.

Wartość projektu: 7 720 695,023 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 4 186 591,71 PLN

Privacy policy
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać niektóre informacje, zazwyczaj w formie "ciasteczek". W tym miejscu możesz zmienić swoje ustawienia prywatności, ale pamiętaj, że brak wyrażenia zgody może uniemożliwić korzystanie z naszego serwisu.