Main Content

Ekoportal województwa wielkopolskiego

 Projekt został zrealizowany na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Głównym zadaniem wdrożonego geoportalu jest budowa, przetworzenie i udostępnianie baz danych, a także zbiorów informacji, w szczególności dotyczących danych przestrzennych oraz powiązanych z nimi danych informacyjnych, obywatelom, instytucjom, oraz przedsiębiorcom funkcjonującym na terenie województwa wielkopolskiego.

Webowa aplikacja zewnętrzna jest przeznaczona dla każdego użytkownika posiadającego Internet, natomiast aplikacja wewnętrzna dla użytkowników administracyjnych.
Zgromadzone w niej dane pogrupowane są w 4 moduły tematyczne:
1. Wody
Moduł poświęcony jest monitorowaniu stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
2. PEM
Moduł poświęcony jest tematyce pól elektromagnetycznych. Umożliwia m.in wyszukanie oraz identyfikację źródeł pól elektormagnetycznych.
3. Odpady
Moduł poświęcony jest zagadnieniom związanym z gospodarką odpadami.
4. Inne
Zakres danych: Mapa topograficzna, Drogi, Podział administracyjny, Mapa Podziału Hydrograficznego Polski, dane GDOŚ.

Prócz aplikacji iMapClient, w ramach wdrożenia systemu dostarczono również: CMS Liferay Portal, aplikację do administrowania systemem i użytkownikami – iMapCatalog oraz iMapESB – oprogramowanie służące komunikacji między komponentami systemu poprzez udostępnienie usług sieciowych.
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.