Main Content

Modernizacja SIP Narzędzia GIS do zarządzanie środowiskiem przyrodniczym w Bieszczadzkim Parku Narodowym

Celem projektu była modernizacja istniejącego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w Bieszczadzkim Parku Narodowym oraz udostępnienie pracownikom Parku danych w zakresie Planu Zadań Ochronnych.

Geoportal – aplikacja webowa, działająca zarówno w sieci wewnętrznej Parku, jak i udostępniana dla użytkowników zewnętrznych (w zależności od nadanych uprawnień do danych oraz czynności). Oprócz funkcjonalności publikacyjno – analitycznych, aplikacja umożliwia prowadzenie rejestru obserwacji przyrodniczych oraz rejestru rocznych zadań ochronnych, w powiązaniu z systemem finansowo-księgowym BdPN.

Desktop – system oparty na oprogramowaniu ArcGIS 10.2 (w wersji ArcView), z osadzonymi dodatkowymi aplikacjami, umożliwiającymi realizację specjalistycznych funkcji, takich jak: generowanie siatek trójkątnych, prostokątnych o zadanych parametrach, generowanie planów powierzchni kołowych, multimedia, planimetracja, kreator przecinania warstw, narzędzie do importu obserwacji przyrodniczych z GPS, narzędzie do przypisania wartości z rastra do danych wektorowych, konwerter rastrów ze zmianą rozdzielczości i zmianą układów współrzędnych, kreator warstw pochodnych i przeliczanie punktów między układami współrzędnych.

System Informacji Przestrzennej (GIS) w Bieszczadzkim Parku Narodowym umożliwia między innymi realizację następujących funkcjonalności:

 • Edycja obiektów graficznych poprzez dodawanie, modyfikację, usuwanie, dzielenie, łączenie poprzez wektoryzację oraz przy użyciu wprowadzonych wykazów współrzędnych i danych z odbiorników GPS;
 • Edycja danych opisowych za pomocą przygotowanych formularzy dla operatów 2 Planu Ochrony (są to obserwacje florystyczne, mikologiczne, faunistyczne, planowanie i wykonanie zabiegów ochronnych w różnych ekosystemach, ewidencja gruntów i budynków, infrastruktura techniczna Parku itp);
 • Dedykowana edycja atrybutów ułatwiająca proces pozyskiwania danych poprzez automatyzację wprowadzania niektórych atrybutów, wykorzystanie danych słownikowych, pamiętanie wartości ostatnio używanych, sugerowanie wartości domyślnych, zdefiniowanie tabel relacji, pamiętanie stałych programu, automatyczne aktualizowanie dat, wykorzystanie kalndarza itp.
 • Wyszukiwanie i prezentacja informacji o zaznaczonychwyszukanych obiektach wraz z informacjami z wszystkich powiązanych klas i tabel;
 • Zarządzanie sekcjami ortofotomozaiki, siatki ATPOL, kroju sekcyjnego map topograficznych (selekcja według pożądanego obszaru i automatyczne wyświetlanie odpowiednich sekcji w widokach projektów GIS) oraz prezentacja występowania danych roślin w poszczególnych kwadratach ATPOL;
 • Praca na obrazie wektorowym i rastrowym polegająca na zarządzaniu zeskanowanymi arkuszami map topograficznych (wyszukiwanie według godła mapy, selekcja według pożądanego obszaru i automatyczne wyświetlanie odpowiednich arkuszy w widokach projektów GIS) oraz zarządzanie wieloma zestawami rastrów - generowanie zasięgu wybranych rastrów, umożliwiające ich szybkie wczytanie/usunięcie lub włączenie/wyłączenie w oknie mapy;
 • Tworzenie dedykowanych wydruków w oparciu o przygotowane szablony wydruku, wydruki seryjne, wydruki własne;
 • Eksport danych z bazy Systemu do: Standardu Leśnej Mapy Numerycznej i Standardu GIS w ochronie przyrody;
 • Zarządzenie i publikacja metadanych zgodnych z Dyrektywą INSPIRE
 • Obsługa specjalistycznych funkcjonalności, m.in. obsługa powierzchni kołowych, danych planimetracji, siatek trójkątnych i prostokątnych w generowanych na podstawie podanych parametrów;
 • Udostępnianie wybranych danych na stronach Parku, za pomocą aplikacji webowej Geoportal (iMap), z możliwością wyszukiwania, analizowania oraz tworzenia wydruków i zestawień tabelarycznych dla wybranych obszarów i tematów ;
 • Rejestracja, analiza, prezentacja na mapie obserwacji faunistycznych (import danych z odbiorników GPS)
 • Rejestracja i prowadzenie ewidencji realizacji Rocznych Zadań Ochronnych, w oparciu o plan 20-letni, z możliwością kontroli w powiązaniu z systemem finansowo – księgowym w BdPN
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych przez rozbudowany system uprawnień oraz automatyczną archiwizację danych.

Dostarczone narzędzia GIS wspomagają działalności parku narodowego, jakim jest ochrona przyrody, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym i przestrzenią, poprzez umożliwienie szybkiego dostępu do zasobów (mnogość warstw informacyjnych dotyczących różnych elementów środowiska), wykonywanie analiz, generowanie raportów oraz wizualizację wyników.

Agregacja
Powiększ
Agregacja
Narzędzie siatka
Powiększ
Narzędzie siatka
Planimetracja
Powiększ
Planimetracja

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.