Main Content

Geoportal KPN Karkonoska skarbnica wiedzy

Projekt dotyczył dostawy i wdrożenia polsko-czeskiego Geoportalu Karkonoszy. Celem było stworzenie wspólnej i spójnej infrastruktury geoinformacyjnej, w taki sposób, aby Karkonosze stały się obszarem transgranicznym traktowanym całościowo, zarówno w procesie planowania, jak i zarządzania środowiskiem.

Geoportal ten jest międzynarodowym portalem naukowym gromadzącym we wspólnej bazie danych Polski i Czech, dane o aktualnym stanie środowiska oraz informacje nt. przeprowadzonych czy prowadzonych obecnie badań na danym terenie. Dzięki takiej bazie wiedzy i doświadczeń pracownicy parków obu krajów, jak i osoby podejmujące badania naukowe, nie tylko będą mieli ułatwiony dostęp do pozyskiwania wielu niedostępnych do tej pory danych, ale także nie będą musieli niepotrzebnie tracić czasu na badania, które były już prowadzone.

Użytkownicy mają dostęp do poszczególnych modułów:

 • Moduł badań naukowych – udostępniony tylko dla uprawnionych użytkowników, umożliwia rejestrację badań naukowych oraz zamawianie i udostępnianie danych źródłowych do celów naukowych i dydaktycznych,
 • Ekosystemy torfowiskowe – zawierający informacje dotyczące ekosystemów torfowiskowych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego,
 • Fauna - umożliwia wyświetlenie warstwy prezentującej występowanie (punktowe) wybranych gatunków zwierząt na określonym obszarze oraz warstwy z siatką Atlasu Ptaków,
 • Flora - prezentuje rozmieszczenie przestrzenne gatunków flory na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego,
 • Geologia, Geomorfologia, Gleby – prezentujący dane geologiczne, dane geomorfologiczne oraz dane glebowe z terenu Karkonoskiego Parku Narodowego,
 • Korytarze ekologiczne – zawierający informacje na temat lokalizacji korytarzy ekologicznych w czeskiej części parku,
 • Ekosystemy Leśne – zawierający informacje na temat kompleksów leśnych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego,
 • Moduł map historycznych - dostępny tylko dla uprawnionych użytkowników, umożliwia wyświetlenie szeregu ortofotomap barwnych, pochodzących z różnych przedziałów czasowych (z roku 2000, 2007, 2008 oraz 2012) oraz ortofotomap barwnych w podczerwieni (CIR) pochodzących z 2007 oraz 2012 roku,
 • Natura 2000 – zawierający lokalizacje i rodzaj wyznaczonych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego obszarów Natura 2000,
 • Moduł planowania tras turystycznych - dostępny dla wszystkich użytkowników, umożliwia planowanie tras turystycznych w oparciu o istniejąca infrastrukturę turystyczną parku oraz o zdefiniowane przez użytkownika punkty początkowy i końcowy trasy,
 • Turystyka – zawierający informacje związane z infrastrukturą turystyczną na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego,
 • Infrastruktura - umożliwiający wyświetlenie danych z bazy BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych) udostępnianych przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Zasoby – moduł zbiorczy prezentujący wszystkie warstwy i informacje znajdujące się w pozostałych modułach tematycznych.

Jednakże nie wszystkie dane szczegółowe będą dostępne dla każdego użytkownika Geoportalu, co wynika z polityki bezpieczeństwa Polski. Każdy z nich otrzyma stosowny poziom dostępu.

Novum w aplikacji stanowi Moduł planowania tras turystycznych. Dzięki przygotowaniu wielu stosownych narzędzi, turyści mają możliwość zaplanowania swojej wędrówki, sprawdzenia, jak dużo czasu ona zajmie czy i jakie czekają ich trudności na trasie, a czytając elektroniczną mapę mogą dowiedzieć się także jak wyglądają zbocza, którymi mają przejść. Dzięki temu wdrożeniu każdy może najpierw odbyć wirtualny spacer po zaplanowanej przez siebie ścieżce. Być może wpłynie to na ograniczenie ilości niepotrzebnych wypadków w górach.

Wdrożenie zrealizowano w ramach projektu europejskiego “Karkonosze w INSPIRE – wspólny GIS w ochronie przyrody”, przy współpracy firm GISPartner Sp. z o.o. i GeoTechnologies Sp. z o.o. Projekt został podyktowany zapisami Dyrektywy INSPIRE dotyczącej informacji przestrzennej.

gatunki drzewostanu
Powiększ
gatunki drzewostanu
infrastruktura
Powiększ
infrastruktura
natura 2000
Powiększ
natura 2000
skaly
Powiększ
skaly
ortofotomapa
Powiększ
ortofotomapa
profil terenu NMT
Powiększ
profil terenu NMT
szlaki turystyczne
Powiększ
szlaki turystyczne
zbiorowiska roslinne
Powiększ
zbiorowiska roslinne

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.