Main Content

Działania służące ochronie przed powodzią GeoSMoRP w ochronie Żuław

Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”

Powstały w ramach umowy GISPartner i RZGW Gdańsk Geoportal GeoSMoRP to portal internetowy zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych umożliwiający wyszukiwanie, przeglądanie oraz analizę danych przestrzennych.

Portal został podzielony na dwie części: część publiczną, dostępną dla wszystkich, która pozwala na przeglądanie dostępnych danych i prowadzenie analiz przestrzennych oraz część wewnętrzną, przeznaczoną dla użytkowników autoryzowanych, która umożliwia edycję danych oraz zaawansowane analizy przestrzenne. Portal prezentuje szereg różnorodnych danych przestrzennych będących w zasobie RZGW. Użytkownik może uzupełnić treść mapy o dane dostarczane przez usługi WMS dostępne w Internecie.

Funkcjonalność portalu pozwala na lokalizowanie obiektów i wyświetlanie ich właściwości, selekcję obiektów, wykonywanie pomiarów, wyświetlanie hyperlinków (zdjęć, filmów, dokumentów itp.), generowanie linku do widoku mapy, udostępnianie widoku mapy. Poza tym portal udostępnia zaawansowane narzędzia pozwalające na: wyliczanie rzędnej wody 10, 100 –letniej w danym miejscu cieku, generowanie profili wysokościowych terenu oraz narzędzie pozwalające na generowanie widoku zwierciadła wody o określonej wysokości nad modelem terenu.

W części edycyjnej portalu, zalogowani użytkownicy, mają możliwość edycji decyzji administracyjnych zwalniających z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

System GeoSMoRP ma wspomóc działania służące ochronie przed powodzią takie jak:

  • monitorowanie stanu ryzyka powodziowego na obszarze objętym projektem, poprzez analizę tego stanu i jego zmian w czasie, w tym identyfikacja słabych miejsc ochrony przeciwpowodziowej,
  • szczegółową analizę wpływu inwestycji infrastrukturalnych oraz innych działań nieinwestycyjnych, obecnych oraz przyszłych przewidywanych do realizacji w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego, na poprawę stanu ryzyka powodziowego na Żuławach,
  • ocenę stopnia poziomu ochrony przeciwpowodziowej na tym obszarze,
  • identyfikację niedoborów wraz z określeniem planu działań ochrony przeciwpowodziowej Żuław - do realizacji w kolejnych etapach “Programu Żuławskiego - 2030”.
smorp11
Powiększ
smorp11
smorp5
Powiększ
smorp5
smorp10
Powiększ
smorp10
geosmorp4
Powiększ
geosmorp4

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.