Main Content

Planowanie w gospodarce wodnej System PLUSK

System PLUSK – zrealizowany przez firmę GISPartner Sp. z o.o. dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie we współpracy ze Słowackim Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej w Żylinie - stanowi ważny etap we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej w jednostkach środowiskowych związanych bezpośrednio z planowaniem w gospodarce wodnej.

Zasadniczym celem budowy systemu PLUSK było wsparcie planowania gospodarowania tymi wodami oraz przełamywanie barier granic państwowych w ochronie środowiska wodnego, w tym ujednolicenie danych o środowisku wodnym oraz informacji o sposobie korzystania z wód granicznych zlewni wód polsko-słowackich poprzez stworzenie wspólnej bazy danych w systemie GIS.

Rozwiązanie umożliwia prowadzenie aktualnej bazy o zasobach wodnych, sprawniejszy monitoring, analizę i ocenę sytuacji na temat warunków wodno - gospodarczych – w pełni świadome i odpowiedzialne decyzje w zakresie Gospodarowania Wodami. Jednocześnie system może stać się narzędziem wspierającym zadania administracji samorządowej w tej dziedzinie.

PLUSK spełnia także ważną funkcję w rozpowszechnianiu informacji o stanie wód, ich zasobach, funkcjonując w części jako portal publiczny - daje możliwość swobodnego dostępu do informacji o środowisku wodnym oraz daje możliwość wymiany informacji poprzez fora tematyczne. Poza tym, dzięki projektowi możliwe było: wypracowanie metodyki wykonywania obliczeń bilansów wodno-gospodarczych w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tej dziedzinie, zaprojektowanie i wdrożenie w geoportalu PLUSK narzędzi do wykonywania obliczeń bilansów wodnych, zaprojektowanie i wdrożenie w geoportalu PLUSK narzędzi wspomagających zarządzanie gospodarką wodną na obszarze PLUSK.

System PLUSK to nowatorskie rozwiązanie GIS w zakresie zarządzanie zasobami wodnymi. Pozwala na integracja obliczeń z zakresu bilansów wodnych z interaktywną "mapą".

aplikacja 01
Powiększ
aplikacja 01
aplikacja 02
Powiększ
aplikacja 02
mapa
Powiększ
mapa
wykres
Powiększ
wykres

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.