Main Content

Monitoring zagrożeń środowiska GeoPomerania

Dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie GISPartner wdrożył System GEOPOMERANIA, utworzony w ramach Projektu „Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego”.

Jest to nowoczesne narzędzie informatyczne wspomagające monitoring oraz ocenę stanu i zagrożeń środowiska na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Aplikację i system do udostępniania danych wykonano zgodnie z wymaganiami dyrektywy INSPIRE.

Projekt zakładał dostawę systemu operacyjnego, oprogramowania bazodanowego, dostawę serwerów oraz wykonanie i wdrożenie niezbędnych aplikacji i systemu do udostępniania danych z zakresu ochrony środowiska przez stronę www. Główne elementy projektu zawierają systemy do stacjonarnego i mobilnego przetwarzania danych przestrzennych, aplikacje intranetowe umożliwiające edycję danych przestrzennych i opisowych oraz internetowy serwis mapowy.

Realizacja tego projektu pozwoliła na prezentację informacji o stanie środowiska dla społeczeństwa, realizując podstawowe cele Projektu takie jak: wzmocnienie infrastruktury informacyjnej, usprawnienie systemu wytwarzania oraz udostępniania danych na potrzeby zrównoważonego gospodarowania wodami, zarządzania jakością powietrza i hałasem w środowisku oraz ochrony przed polami elektromagnetycznymi. Budowa geoportalu pozwoliła na prezentację informacji o stanie środowiska dla społeczeństwa.

Portal działa w podziale na:

  • Portal publiczny – zewnętrzny www z dostępem do danych zawartych w Systemie,
  • Portal internetowy – wewnętrzny (dla użytkowników zaawansowanych): pełna funkcjonalność portalu publicznego, pełny dostęp do danych zgromadzonych za pośrednictwem modułów edycyjnych, dostęp do informacji z zakresu ochrony środowiska itd.

Kluczowym elementem budowy systemu GIS dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie było stworzenie geobazy danych przestrzennych. System zawiera m.in. następujące dane: ortofotomapę, mapy topograficzne w postaci rastrów, mapy geologiczne, mapy hydrograficzne, sozologiczne, opracowania raportów dla powietrza, wód, odpadów, monitoringu hałasu oraz promieniowania elektromagnetycznego.

Portal został oparty o środowisko ESRI ArcGIS 10 Serwer Standard Enterprise for Windows. GISPartner wykorzystał autorską aplikację webową iMapClient.

GeoPomerania_inspekc
Powiększ
GeoPomerania_inspekc
GeoPomerania_odpady
Powiększ
GeoPomerania_odpady
GeoPomerania_hałas
Powiększ
GeoPomerania_hałas
GeoPomerania_narzedzia
Powiększ
GeoPomerania_narzedzia

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.