Main Content

Plany ochrony parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego

Dla Dolnośląskiego Zarządu Parków Krajobrazowych GISPartner wdrożył aplikację i system do udostępniania danych przyrodniczych zgodnie z wymaganiami dyrektywy INSPIRE oraz Standardu danych GIS w ochronie przyrody v. 3.03.01.

Projekt zakładał dostawę systemu operacyjnego, oprogramowania bazodanowego, zestawu komputerowego oraz wykonanie i wdrożenie niezbędnych aplikacji i systemu do udostępniania danych przyrodniczych przez stronę www.
Portal został oparty o środowisko ESRI ArcGIS 9.3 Serwer Standard Enterprise for Windows. Wykonawca wykorzystał autorską aplikację webową iMap.

Portal działa w podziale na:

  • Portal publiczny – zewnętrzny www z dostępem do danych zawartych w Systemie oraz
  • Portal internetowy – wewnętrzny (dla użytkowników zaawansowanych): pełna funkcjonalność portalu publicznego, pełny dostęp do danych zgromadzonych za pośrednictwem modułów edycyjnych, dostęp do informacji z zakresu ochrony środowiska itp.

Kluczowym elementem budowy systemu GIS dla Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych było stworzenie geobazy danych przestrzennych, stworzenie struktur bazodanowych zgodnych Standardem danych GIS v. 3.03.01.

System zawiera m.in. następujące dane: ortofotomapę, mapy topograficzne w postaci rastrów, mapy geologiczne, mapy hydrograficzne, sozologiczne, glebowo- rolnicze, plany ochrony parków krajobrazowych, opracowania przyrodnicze i inwentaryzacje, mapy siedlisk i stanowisk gatunków, mapy walorów krajobrazowych i wartości kulturowych.

ochrona gatunków
Powiększ
ochrona gatunków
walory krajobrazowe i kulturowe
Powiększ
walory krajobrazowe i kulturowe
typy gleb
Powiększ
typy gleb
działania ochronne
Powiększ
działania ochronne

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.