Main Content

PIG - System Osłony PrzeciwOsuwiskowej

Projekt SOPO powstał z inicjatywy Ministra Środowiska, jego głównym zadaniem jest kartowanie pilotażowe osuwisk wraz z wyznaczeniem obszarów ich występowania na terenie Polski. Całość projektu realizowana była w III etapach. W ramach prac nad realizacją zadań I etapu firma GISPartner na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego i przy jego aktywnej współpracy opracowała aplikację internetową, stanowiącą cześć projektowanego systemu, przeznaczoną dla celów gromadzenia, systematyzowania i publikowania informacji dotyczących osuwisk i obszarów zagrożonych ruchami masowymi.

Zadaniem SOPO jest graficzna i atrybutowa rejestracja osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz publikacja zgromadzonych w bazie informacji na potrzeby jednostek samorządów lokalnych (starostw powiatowych). System został oparty o środowisko profesjonalnej bazy danych Oracle umożliwiającej przechowywanie danych atrybutowych i graficznych.

Aplikacja internetowa umożliwia wgląd, dodawanie, edycję i usuwanie danych atrybutowych i graficznych (przekroje, zdjęcia) osuwisk i terenów zagrożonych. Jednak najbardziej nowatorskim i zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem opracowanym w ramach projektu jest możliwość edycji geometrii osuwisk za pomocą narzędzi dostępnych przez zwykłą przeglądarkę internetową. Jest to pierwsze tego rodzaju wdrożenie
w Polsce wykorzystujące ArcGIS Server 9.2, które umożliwia edycję graficzną obiektów. Wspomniana funkcjonalność była do tej pory zarezerwowane dla aplikacji stricte desktopowych.

Nagroda „Innowacja roku 2008” Przyznana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ośrodek Przetwarzania Informacji oraz Centrum Innowacji FIRE wraz z organizatorem Forum Biznesu

Zastosowane technologie

sopo-01
Powiększ
sopo-01
sopo-02
Powiększ
sopo-02
sopo-03
Powiększ
sopo-03

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.