Main Content

Realizacje środowiskowe

Realizacje środowiskowe

Realizacje dla krajowych i regionalnych jednostek środowiskowych...

Realizacje środowiskowe

GISPartner dedykuje swoje rozwiązania także krajowym i regionalnym jednostkom środowiskowym. Aplikacje i portale mapowe projektowane w oparciu o GIS dotyczą najczęściej gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej, zjawisk geologicznych, ochrony środowiska, monitorowania zanieczyszczeń.

Firmie GISPartner kilkukrotnie zaufał Państwowy Instytut Goeologiczny podejmując między innymi działania związane z implementacją przepisów dyrektywy INSPIRE poprzez wdrożenie Geoportalu IKAR stanowiącego zaawansowane, kompleksowe rozwiąznie w zakresie integracji zasobów danych przestrzennych.

Zapraszamy do zapozania się ze sprawdzonymi rozwiązaniami.

Geoportal KPN Karkonoska skarbnica wiedzy

Karkonoska skarbnica wiedzy

Projekt dotyczył dostawy i wdrożenia polsko-czeskiego Geoportalu Karkonoszy. Celem było stworzenie wspólnej i spójnej infrastruktury geoinformacyjnej, w taki sposób, aby Karkonosze stały się obszarem transgranicznym traktowanym całościowo, zarówno w procesie planowania, jak i zarządzania środowiskiem. czytaj dalej Karkonoska skarbnica wiedzy

Informator nawigacyjny Gisowe drogi wodne Odry

Gisowe drogi wodne Odry

Firma GISPartner Sp. z o.o. wdrożyła gisowy informator nawigacyjny śródlądowych dróg wodnych (Odry i Nysy Łużyckiej) dla całego obszaru Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. czytaj dalej Gisowe drogi wodne Odry

Działania służące ochronie przed powodzią GeoSMoRP w ochronie Żuław

GeoSMoRP w ochronie Żuław

Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku” czytaj dalej GeoSMoRP w ochronie Żuław

Kompendium wiedzy na temat środowiska GeoPrzyroda

GeoPrzyroda

Portal informacyjny GeoPrzyroda został stworzony dla ZZMIUW Szczecin (Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych), który wraz z Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie realizuje współfinansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów", który powstał w celu udrożnienia ekologicznego korytarza rzeki Iny. czytaj dalej GeoPrzyroda

Dla samorządów iMapCity

iMapCity

iMapCity to system dedykowany dla jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów, będący zestawem narzędzi wspierających jednostki samorządowe w zakresie realizacji procedur urzędowych, tj. w prowadzeniu rejestrów tematycznych czy baz informacji mających swoje odniesienie do przestrzeni geograficznej (np. ewidencja gruntów i budynków, rejestr nieruchomości, numeracja porządkowa nieruchomości, rejestr zabytków). czytaj dalej iMapCity

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.