Main Content

Wsparcie dla administracji PSIP Rudy Śląskiej

Publiczny System Informacji Przestrzennej Rudy Śląskiej wsparciem dla Urzędu Miejskiego w pracy oraz komunikacji z mieszkańcami i podmiotami gospodarczymi.

System PSIP dla Urzędu Miasta to zarówno narzędzie pracy urzędników, a także portal informacyjny dla mieszkańców, inwestorów czy turystów.

W systemie zebrano dane Urzędu z zakresu planowania przestrzennego, inwestycji, zarządzania mieniem komunalnym, zarządzania kryzysowego, ewidencji gruntów i budynków, adresów, itp.

PSIP integruje się z różnymi systemami wykorzystywanymi w Urzędzie. Częściowo łączy się również z Systemem Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej.

Dla szerokiego grona odbiorców przewidziano moduły:

  • ogólny - zawierający najistotniejsze informacje dotyczące obiektów użyteczności publicznej,
  • zabytków - służący do prezentacji, jak i prowadzeniu gminnej ewidencji zabytków,
  • zgłoszeń i konsultacji społecznych - pozwalający mieszkańcom wskazywać miejsca zakłóceń porządku, różnych awarii, aktów wandalizmu czy uszkodzeń dróg,
  • inwestora - z aktualnymi informacjami dotyczącymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowanymi przez miasto ofertami inwestycyjnymi, ich lokalizacją, dopuszczalnymi formami zagospodarowania, ceną wywoławczą czy terminem przetargu.

Publiczny System Informacji Przestrzennej to wsparcie dla administracji, możliwość prowadzenia wielu analiz przestrzennych związanych z gospodarką nieruchomościami, w powiązaniu z danymi finansowo-księgowymi umożliwia na przykład generowanie raportów dotyczących opłat.

System wspomaga też m.in. prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń budowy i rozbiórek. Celem systemu jest przyspieszenie komunikacji i wydawania decyzji pomiędzy Urzędem a klientami.

plany
Powiększ
plany
inwestycje
Powiększ
inwestycje
zabytki
Powiększ
zabytki
zgloszenia
Powiększ
zgloszenia

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.