Main Content

iMapCity in Cloud w Boguchwale

System Informacji Przestrzennej Gminy Boguchwała jest projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, który zrealizowała firma GISPartner Sp. z o.o.

W projekcie wyszczególnione zostały dwa zadania. Pierwsze dotyczyło utworzenia, uruchomienia i wdrożenia gminnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Gminy Boguchwała. Z kolei drugie, skupiło się na digitalizacji części graficznej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do postaci przestrzennej bazy danych z zachowaniem opisu elementów planu – przeznaczenie, funkcja, linia zabudowy i innych – występujących w jego legendzie oraz mających odniesienie do treści uchwały.

Dodatkowo zadanie drugie obejmowało przygotowanie tekstów planów obejmujących podział uchwały na części dotyczące poszczególnych funkcji, ustaleń oraz wprowadzenie ich do systemu w sposób umożliwiający automatyczne generowanie wypisu i wyrysu, zaświadczenia.

System SIP daje możliwość pracy na modułach:

  • Planowanie przestrzenne,
  • Decyzje architektoniczne,
  • Oferta inwestycyjna,
  • Rejestr mienia komunalnego.

Z czego moduł ostatni jest dostępny jedynie dla użytkowników uprawnionych. Zawiera on informacje odnośnie rejestrów mienia czy form własności. Jednym z komponentów modułu jest iMapDetails, który umożliwia przeglądanie danych opisowych w postaci tabularycznej.

To co wyróżnia projekt to dostęp do zasobów systemu z poziomu urządzeń mobilnych oraz umiejscowienie systemów w hostingu zewnętrznym.

decyzje architektoniczne_Boguchwała
Powiększ
decyzje architektoniczne_Boguchwała
planowanie przestrzenne_Boguchwała
Powiększ
planowanie przestrzenne_Boguchwała
inwestycje
Powiększ
inwestycje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.