Main Content

Społeczeństwo informacyjne Wrota Parsęty

System Informacji Przestrzennej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach projektu „Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty, współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Wynikiem realizacji projektu jest rozwinięty system, który służy wsparciu planowania i podejmowania decyzji na terenie jednostek Związku, umożliwiając tym samym optymalizację procesów planistycznych (szczególnie na granicach jednostek).

Ogólnodostępny moduł Planowania Przestrzennego jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu i służy do prezentowania zwektoryzowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych jednostek samorządowych.

Portal pozwala na złożenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu dotyczącego konkretnej działki. Dla uprawnionego użytkownika system zapewnia możliwość automatycznego tworzenia wypisów i wyrysów z MPZP dla swojej Gminy, a także wprowadzanie i edytowanie danych zapisanych w bazie, wykonywanie analiz przestrzennych oraz prowadzenie ewidencji i rejestrów.

Moduł Konsultacje Społeczne stanowi punkt dostępu dla społeczności lokalnej do wyłożonych do konsultacji dokumentów planistycznych, umożliwiający również zgłaszanie uwag wraz z zaznaczeniem sugerowanych zmian na mapie.
Moduł stanowi platformę upowszechniania interaktywnych form konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – punkt kontaktowy między urzędem Gminy, a społecznością lokalną, instytucjami biznesowymi (inwestorami).

Projekt obejmował również opracowanie metadanych dla zakresu publikowanych w systemie zasobów, oraz dostarczenie dla nich odpowiednich usług sieciowych.

Karlino_planowanie
Powiększ
Karlino_planowanie
Karlino_wniosek
Powiększ
Karlino_wniosek
Karlino_inwestor
Powiększ
Karlino_inwestor

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.