Main Content

System Informacji Przestrzennej Wodzisławia Śląskiego

System powstał na zamówienie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, jego podstawowym celem było stworzenie elektronicznej informacji przestrzennej miasta. Ma on być narzędziem w rękach urzędników do poprawy efektywności zarządzania miastem i udostępniania informacji o nim. Zastosowane w systemie rozwiązania umożliwią zwiększenie efektywności procedur administracyjnych, zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną przez pracowników Urzędu Miasta.

System jest podzielony na dwie części. Część publiczną dostępną dla wszystkich zainteresowanych, umożliwiającą przeglądanie/wyszukiwanie danych takich jak: adresy, punkty POI, przystanki, wydarzenia kulturalne, jednostki działalności gospodarczej, oferty inwestycyjne dla potencjalnych inwestorów, możliwość zgłaszania inwestycji własnej oraz inne usługi.

W trosce o bezpieczeństwo danych aplikacja zapewnia autoryzowany dostęp do danych – funkcjonowanie aplikacji w sieci wewnętrznej Intranet i zewnętrznej Internet. Część administracyjna dostępna jest tylko dla urzędników, posiada ona zaawansowane narzędzia analiz w oparciu o relacje atrybutowo-przestrzenne. Dostarcza szerokiego wachlarza możliwości w zakresie obsługi zadań urzędu wspomagając prowadzenie rejestrów, tworzenie raportów i zestawień zgodnych z określonymi procedurami m.in. sporządzanie wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), prowadzenie bazy punktów adresowych (ewidencja numeracji porządkowej), rejestru zabytków, elementów ochrony środowiska, bazy ofert inwestycyjnych, punktów zainteresowania (tzw. POI), czy obsługę ewidencji dróg i obiektów mostowych, a także zdarzeń kryzysowych.

Dostarczona przez firmę GISPartner Sp. z o.o. aplikacja iMap zapewnia obsługę i edycję danych przestrzennych i opisowych. Wykorzystanie zaawansowanych, nowoczesnych technologii pozwala także na współpracę z urządzeniami mobilnymi, wykorzystywanymi przez część systemu związaną z zarządzaniem bezpieczeństwem miasta udostępnionej Straży Miejskiej, m.in. w zakresie: wyszukiwania partoli z danego dnia, wyszukiwania i edycji zdarzeń kryzysowych po typie czy pokaz widoku z kamer.

Kompleksowe rozwiązanie jakim jest System Informacji Przestrzennej Wodzisławia Śląskiego nie jest rozwiązaniem zamkniętym, system jest skalowalny i może być systematycznie rozbudowywany w odpowiedzi na realne potrzeby Klienta.

 

wodzislaw1
Powiększ
wodzislaw1
wodzislaw2
Powiększ
wodzislaw2
wodzislaw3
Powiększ
wodzislaw3

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.