Main Content

System Informacji o Terenie SIoT - realna odpowiedź na realne potrzeby

System Informacji o Terenie (SIoT) zrealizowany w ramach zamówienia Urząd Miasta Zabrza na „Budowę Systemu Informacji o Terenie dla Miasta Zabrze - Zaprojektowanie, dostawa, instalacja i wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Zabrzu Systemu Informacji o Terenie wraz z licencjami w celu umożliwienia świadczenia za jego pomocą informacji i usług elektronicznych” umożliwia pozyskiwanie i gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych i opisowych. Zapewnia łatwe zarządzanie danymi oraz ich redystrybucję, przy zastosowaniu możliwości oferowanych przez standardowe przeglądarki www, bez konieczności korzystania ze specjalistycznego oprogramowania desktopowego GIS.

W ramach zamówienia zakupiony został dedykowany sprzęt wraz z niezbędnym oprogramowaniem, została przeprowadzona inwentaryzacja, weryfikacja i informatyzacja istniejących w urzędzie baz danych (rejestrów, ewidencji i danych przestrzennych) przeznaczonych do udostępniania w Systemie. Powstały także nowe bazy danych referencyjnych m.in. ortofotomapa i numeryczny model terenu.

GISPartner Sp. z o.o. dostarczył System prezentuje dane przestrzenne i opisowe w pięciu dedykowanych portalach mapowych: planie miasta, portalu inwestora, portalu infrastruktury miejskiej, portalu bezpieczeństwa oraz portalu wspomagającym działalność szkoleniową.
System ma na celu przede wszystkim zapewnienie wsparcia procesom decyzyjnym oraz zwiększenie wydajności działań urzędu w zakresie planowania i zarządzania informacjami mającymi związek z przestrzenią. Służą temu zestawy dedykowanych narzędzi wspierające codzienne procedury urzędowe wybranych wydziałów.

Niewątpliwą zaletą SIoT jest możliwość dotarcia z istotną informacją do szerokiego grona użytkowników. Portal pełni rolę platformy umożliwiającej kontakt na linii administracja – mieszkaniec. Interaktywne rozwiązanie umożliwia użytkownikom np. wskazanie lokalizacji dzikich wysypisk śmieci, zgłaszanie zdarzeń kryzysowych, czy nowych inwestycji.

 

SIoT_mapa miasta
Powiększ
SIoT_mapa miasta
SIoT_infrastruktura miejska
Powiększ
SIoT_infrastruktura miejska
SIoT_środowisko
Powiększ
SIoT_środowisko
SIoT_funkcjonalność
Powiększ
SIoT_funkcjonalność
SIoT_portal bezpieczenstwa
Powiększ
SIoT_portal bezpieczenstwa

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.