Main Content

Rozbudowa systemu wroSIP

Celem nadrzędnym projektu była intensyfikacja i rozwój wysokiej jakości usług publicznych, w tym usług mapowych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne ICT (ang. Information and Computing Technologies)

logo wroSIP
Powiększ
logo wroSIP

Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” („Społeczeństwo Informacyjne”), Działanie 2.2. „Rozwój usług elektronicznych”, obejmującego lata 2007-2011.

Rezultatem umowy wykonawczej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu z Konsorcjum firm GISPartner Sp. z o.o. oraz DESIGNERS A. Jagura, Ż. Jagura Spółka Jawna są następujące produkty:

 1. Usługi publiczne kategorii 1-4 z zakresu szeroko rozumianego komponentu „geodezja” oraz „drogi” dla rejestrów publicznych prowadzonych w szczególności na podstawie przepisów Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Ustawy o drogach publicznych, w tym usługi:
  • sieciowe INSPIRE z dostępem do metadanych,
  • w zakresie prowadzenia ewidencji dróg od strony: decyzji o zajętości pasa drogowego (zajęcie awaryjne, reklamy, inne), informacji nt. utrudnień ruchu, statystyki kilometrażu drogi, mapy eksploatacyjnej dróg,
  • obsługi wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie procesu zgłoszenia prac geodezyjnych, obsługi rozliczeń i płatności, włącznie z udostępnieniem informacji nt. statusu wewnętrznego „pracy geodezyjnej”, dostępu do bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • rejestracji i wizualizacji rejestrów wniosków, postanowień i decyzji wydawanych przez Starostwo Powiatowe,
  • dostępu do rejestru cen i wartości przez dedykowany serwis tematyczny dla rzeczoznawców majątkowych oraz innych osób prawnych i fizycznych uprawnionych do takiego dostępu,
  • dostępu do rejestru ewidencji gruntów i budynków przez udostępnienie funkcji wypisu i wyrysu w formie zaświadczenia oraz dostęp do bazy danych operatów prawnych,
  • obsługi procesu udostępnienia i sprzedaży danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz sprzedaży kopii materiałów z pzgik, włącznie z udostępnieniem autoryzowanego dostępu on-line do wydzielonych treści zasobu.
 2. Bazy danych zawierające dane na potrzeby wdrożenia nowych usług publicznych tzw. komponentu „geodezja” oraz komponentu „drogi”.
 3. Aplikacje systemu informacyjnego Powiatu: ewidencja dróg, rozbudowany i ukierunkowany na e-usługi System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP) oraz zmodernizowany system obsługi informatycznej ośrodka stanowiący konieczny dla systemu wroSIP system „back-office” gromadzący i przetwarzający dane na potrzeby usług publicznych wroSIP.

 

Dolny Śląsk - Program Regionalny UE
Powiększ
Dolny Śląsk - Program Regionalny UE
wroSIP - widok ogólny aplikacji
Powiększ
wroSIP - widok ogólny aplikacji
wroSIP - oferty inwestycyjne
Powiększ
wroSIP - oferty inwestycyjne
wroSIP - mapa zasadnicza
Powiększ
wroSIP - mapa zasadnicza
wroSIP - dostęp do ewidencji
Powiększ
wroSIP - dostęp do ewidencji
wroSIP - panel geodety
Powiększ
wroSIP - panel geodety

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.