Main Content

Realizacje samorządowe

Realizacje samorządowe

Realizacje dla gmin, miast i województw...

Realizacje samorządowe

Zgodnie z badaniami brytyjskiej Ordnance Survey, potwierdzonymi krajowymi doświadczeniami, 70 – 80% decyzji podejmowanych na wszystkich szczeblach zarządzania w administracji publicznej ma związek z przestrzenią geograficzną.

Dedykowane aplikacje desktopowe i portale mapowe oferowane i wdrażane przez GISPartner są narzędziem analiz i monitoringu wspomagającym procesy planowania przestrzennego, zarządzania infrastrukturą i nieruchomościami, zarządzania zasobami naturalnymi, realizację polityki społecznej i promocję na wszystkich poziomach administracji.

W Polsce, w związku z rozwojem społeczno-gospodarczym w ostatnich latach, a także udostępnieniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz wymogami dyrektywy INSPIRE, podjęto intensywne prace zmierzające do wdrożenia Systemów Informacji Przestrzennej.

Zapraszamy do zapozania się ze sprawdzonymi rozwiązaniami.

Olsztyński SIP przygotowany na 1 listopada UM Olsztyn - Cmentarze

UM Olsztyn - Cmentarze

GISPartner przy bliskiej współpracy z Urzędem Miasta Olsztyn przygotował aplikację umożliwiającą odnalezienie nagrobka na olsztyńskich cmentarzach. W związku z tym, że na terenie Olsztyna istnieją cmentarze o rozległej powierzchni UM Olsztyna postanowił pomóc zarówno mieszkańcom jak i osobom przyjezdnym w odnalezieniu bliskich na mapie. czytaj dalej UM Olsztyn - Cmentarze

Wsparcie dla administracji PSIP Rudy Śląskiej

PSIP Rudy Śląskiej

Publiczny System Informacji Przestrzennej Rudy Śląskiej wsparciem dla Urzędu Miejskiego w pracy oraz komunikacji z mieszkańcami i podmiotami gospodarczymi. czytaj dalej PSIP Rudy Śląskiej

System Informacji o Terenie Mobilne Zabrze

Mobilne Zabrze

Aplikacja mobilna dla Miasta Zabrze jest rozszerzeniem funkcjonalności istniejącego Systemu Informacji o Terenie, który został wdrożony przez firmę GISPartner Sp. z o.o. w formie aplikacji webowej w 2011r. czytaj dalej Mobilne Zabrze

Elektroniczny System Informacji Miejskiej Nowa odsłona Raciborza

Nowa odsłona Raciborza

ESIM czyli Elektroniczny System Informacji Miejskiej rozbudowany o narzędzia do prowadzenia rejestru planów zagospodarowania przestrzennego.

ESIM jako system klasy GIS umożliwia komunikację z Urzędem Miasta Racibórz na poziomie pozyskiwania informacji oraz interakcji. czytaj dalej Nowa odsłona Raciborza

Społeczeństwo informacyjne Wrota Parsęty

Wrota Parsęty

System Informacji Przestrzennej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach projektu „Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty, współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. czytaj dalej Wrota Parsęty

System Informacji o Terenie SIoT - realna odpowiedź na realne potrzeby

SIoT - realna odpowiedź na realne potrzeby

System Informacji o Terenie (SIoT) zrealizowany w ramach zamówienia Urząd Miasta Zabrza na „Budowę Systemu Informacji o Terenie dla Miasta Zabrze - Zaprojektowanie, dostawa, instalacja i wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Zabrzu Systemu Informacji o Terenie wraz z licencjami w celu umożliwienia świadczenia za jego pomocą informacji i usług elektronicznych” umożliwia pozyskiwanie i gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych i opisowych. Zapewnia łatwe zarządzanie danymi oraz ich redystrybucję, przy zastosowaniu możliwości oferowanych przez standardowe przeglądarki www, bez konieczności korzystania ze specjalistycznego oprogramowania desktopowego GIS. czytaj dalej SIoT - realna odpowiedź na realne potrzeby

Dla samorządów iMapCity

iMapCity

iMapCity to system dedykowany dla jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów, będący zestawem narzędzi wspierających jednostki samorządowe w zakresie realizacji procedur urzędowych, tj. w prowadzeniu rejestrów tematycznych czy baz informacji mających swoje odniesienie do przestrzeni geograficznej (np. ewidencja gruntów i budynków, rejestr nieruchomości, numeracja porządkowa nieruchomości, rejestr zabytków). czytaj dalej iMapCity

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.