Main Content

Kompleksowa informacja o terenach poprzemysłowych Platforma informacji o terenach przemysłowych i zdegradowanych

System OPI-TPP, czyli Ogólnopolska Platforma Informacji – Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane jest głównym rezultatem projektu europejskiego będącego integralną częścią Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP), realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa i województwo śląskie.

OPI-TPP jest ogólnodostępną, regionalną bazą danych, zawierającą kompleksową informację o terenach poprzemysłowych oraz prowadzonych na niej działalnościach, stanowiącą integralną część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP). Zbudowana jest w oparciu o System Informacji Geograficznej (GIS), zgodnie z założeniami Krajowego Systemu Informacji o Terenie oraz wymaganiami dyrektywy INSPIRE.

Głównym zadaniem projektu było opracowanie pakietu zasad, procedur i narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie i aktualizację zasobów bazodanowych umiejscowionych w systemie OPI-TPP. Firma GisPartner Sp. z o.o. i GeoTechnologies Sp. z o.o. zrealizowały Projekt w dwóch etapach, w ramach których :

Etap 1

  • Opracowano model gromadzenia i zarządzania zbiorami danych o terenach poprzemysłowych,
  • Stworzono zasady i procedury zarządzania OPI-TPP w korelacji z ORSIP,
  • Zbudowano koncepcję eksperckiego modułu analitycznego TPP.

Etap 2

  • Wdrożono model gromadzenia i zarządzania zbiorami danych o terenach poprzemysłowych,
  • Zasilono bazy danymi specjalistycznymi,
  • Wdrożono administracyjny i ekspercki moduł analityczny TPP,
  • Zbudowano i wdrożono aplikacja e-learningową, obejmującej swoim zakresem wszystkie funkcjonalności systemu OPI-TPP.

Dzięki Platformie mamy możliwość przedstawienia informacji o zróżnicowanym stopniu złożoności w formie wizualizacji lub przedstawienia ich za pomocą predefiniowanych raportów.

Stanowi ona także bazę danych systemu dla województwa śląskiego i zawiera informacje o terenach przemysłowych i poprzemysłowych, elementach środowiska naturalnego i ich stanie, ale także przykłady terenów, które wtórnie zostały zagospodarowane tworząc obszary tzw. “dobrych praktyk”. Jest ona także wsparciem dla działań inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych i zdegradowanych oraz narzędziem do programowania rozwoju całego województwa śląskiego.

ankieta dla obszaru przemysłowego
Powiększ
ankieta dla obszaru przemysłowego
hydrografia
Powiększ
hydrografia
tereny poprzemysłowe i zdegradowane
Powiększ
tereny poprzemysłowe i zdegradowane
tereny zdegradowane
Powiększ
tereny zdegradowane
tereny poprzemysłowe z oceną ekspercką cz 1.
Powiększ
tereny poprzemysłowe z oceną ekspercką cz 1.
uwarunkowania środowiskowe
Powiększ
uwarunkowania środowiskowe

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.