Main Content

System zarządzania dla gmin System Informacji Przestrzennej powiatu mikołowskiego

Celem projektu była budowa zintegrowanego systemu zarządzania dla gmin powiatu mikołowskiego (Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry) i samego powiatu, w oparciu o system informacji o terenie (GIS),a wszystko to dla dostarczania spójnych i wiarygodnych informacji

Wdrożenie polegało na:

 •  Budowie systemu informacji i udostępnieniu go urzędnikom w celu przetwarzania informacji o terenie i podejmowania decyzji – prowadzenie rejestrówasileniu systemu zsynchronizowanymi danymi, integracja z bazami PESEL
 • Zbudowaniu mechanizmów wymiany danych pomiędzy gminami i powiatem np. automatyczna replikacja z bazy EGiB
 • Zintegrowaniu systemu z innymi systemami funkcjonującymi w urzędach – EOD, ePUAP, aplikacje Rekord w zakresie naliczania podatków od nieruchomości oraz umów na wywóz nieczystości
 • Publikacji wybranych informacji w portalu publicznym
 • Dostarczeniu i skonfigurowanie niezależnej infrastruktury sprzętowej dla każdego z Partnerów, zapewniającej niezależność i swobodę działania administratorów

System dostarcza proste i intuicyjne narzędzia do prowadzenia rejestrów urzędowych w odniesieniu przestrzennym. Edycja dostępna jest z poziomu przeglądarki www bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, wspólny interfejs ułatwia pracę, pomocna w pracy jest także możliwość rejestracji przestrzennej w oparciu o inne obiekty (EGiB, adresy).

W ramach projektu obsługiwane są następujące moduły:

 • Numeracja porządkowa nieruchomości - baza adresowa
 • Sieć hydrograficzna
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona przyrody i krajobrazu
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków
 • Tereny górnicze
 • Usługi komunalne
 • Ewidencja nieruchomości gminy/powiatu
 • Ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa
 • Powierzchnia ziemi-grunt
 • Podatek od nieruchomości, podatki rolny i leśny
 • Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna oraz ciepłownicza
 • Sieć drogowa
 • Ład przestrzenny
 • Ewidencja zgłoszeń, wniosków i pozwoleń na budowę
 • Odpady oraz czystość i porządek w gminach
 • Moduł Administracyjny

Interoperacyjność systemu gwarantuje obsługa serwisów WMS, WMTS, predefiniowane listy usług zewnętrznych oraz możliwość wywoływania usług spoza listy.

Każdy z Partnerów projektu dysponuje własną, niezależną aplikacją do zarządzania systemem, każdy z Partnerów może rozwijać konfigurację w wybranym przez siebie kierunku.

eksport danych
Powiększ
eksport danych
lad przestrzenny
Powiększ
lad przestrzenny
raporty
Powiększ
raporty
wyszukiwanie dzialek
Powiększ
wyszukiwanie dzialek

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.