Main Content

Rozbudowa bazy i aplikacji Nowa "twarz" MIIP

Zakończono kolejną rozbudowę bazy i aplikacji Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP).

System został uzupełniony o nowe dane w zakresie istniejących już modułów (m.in. uzupełniono dane w zakresie turystycznych szlaków tematycznych) oraz wzbogacony o całkiem nowe kompozycje mapowe m.in. stacje referencyjne GPS, BDOT10k, hydrogeoróżnorodości województwa małopolskiego, produkty regionalne i tradycyjne, mapa glebowo-rolnicza, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Utworzone zostały serwisy edycyjne dla niektórych nowych kompozycji. Dla usług opublikowanych w ramach umowy firma GISPartner utworzyła metadane i opublikowała je w usłudze katalogowej Zamawiającego.

Efektem prac nad aplikacją jest odmieniony interfejs. Przede wszystkim wprowadzono dwa poziomy interfejsu użytkownika: prosty - udostępniający podstawowe narzędzia aplikacji oraz rozszerzony-pozwalający użytkownikowi na korzystanie ze wszystkich dostępnych narzędzi aplikacji. Użytkownik sam decyduje jaki poziom menu ma być wyświetlany przez aplikację.

Zmiany dotyczą także sposobu wyboru modułu aplikacji, którego dokonuje się teraz za pomocą rozwijanego menu grupującego kompozycje mapowe w kategorie tematyczne.

Wprowadzony został także panel informacyjny, służący do powiadamiania użytkowników MIIP o nowościach - wprowadzeniu nowych danych, kompozycji oraz innych informacjach związanych z funkcjonowaniem MIIP.

Wdrożone zostały nowe narzędzia m.in. usługa zgłaszania błędów do bazy BDOT, usługa zgłaszania pomysłów w zakresie systemu, możliwość tworzenia własnych modułów mapowych w oparciu o dostępne serwisy REST oraz zewnętrzne usługi WMS i zapisanie ich w pamięci podręcznej przeglądarki – moduł „Własna kompozycja”, a dla turystów możliwość eksportu warstwy tras rowerowych do formatu gpx (warstwa przesyłana na maila).

Firma GISPartner dokonała analizy możliwości rozszerzenia algorytmów wyszukiwania pełnotekstowego o nowe klasy obiektów, rozszerzyła i uaktualniła mechanizm wyszukiwania w aplikacji klienckiej. Dostarczony został także komponent iMap API - teraz możliwa jest integracja aplikacji z innymi środowiskami poprzez podanie odpowiedniego adresu URL. Dodatkowo, dla użytkowników będących w ciągłym ruchu, dostępne są wersje mobilne aplikacji dla platform Android, iOS oraz Windows Phone. iMapMobile dla MIIP pozwala na przeglądanie usług kafelkowanych, posiada podstawowe narzędzia nawigacji w oknie mapy, pozwala na wykorzystanie sygnału GPS dla określenia bieżącej lokalizacji użytkownika, zbliżenia do aktualnej lokalizacji, dynamiczne przesuwanie mapy na podstawie zmieniającej się lokalizacji, wyszukiwanie adresów i obiektów geograficznych, pomiary długości i powierzchni na mapie.

W zakresie wdrożenia wykonano migrację oprogramowania geoportalu MIIP do środowiska ArcGIS 10.1. Przygotowano także narzędzie zasilania magazynu danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych z plików źródłowych GML w schemacie aplikacyjnym w wersji 3.0. do bazy danych zaprojektowanej do publikacji usług przeglądania.

BDOT10k
Powiększ
BDOT10k
mapa akustyczna
Powiększ
mapa akustyczna
panel informacyjny
Powiększ
panel informacyjny
stacje radiokomunikacyjne
Powiększ
stacje radiokomunikacyjne

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.