Main Content

25 nowych serwisów mapowych Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej

 • 31.12.2012

Spółka GISPartner w ramach podpisanej umowy w 2012 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przetworzyła dane analogowe, wykorzystywane do tej pory przez Urząd, do postaci cyfrowej.

W ten sposób powstały kolejne tematyczne kompozycje mapowe zawierające 25 nowych serwisów w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP).

Każdy z powyższych serwisów jest edytowalny poprzez aplikację iMap.

Jako szczególną nowość wprowadzono moduł statystyczny, którego projekt funkcjonalny oraz pomysły na realizację, firma GISPartner wykonała wspólnie z Wydziałem Geodezji UMWM. Moduł ten pozwala na tworzenie kartogramów oraz kartodiagramów (również przy jednoczesnej ich prezentacji), zarówno dla danych które zostały już zdefiniowane przez administratora, jak i dowolnych danych użytkownika, odnoszących się do obszarów gmin i powiatów.

Wykonane diagramy można dowolnie edytować, wyświetlać histogramy, jak i drukować własne opracowania statystyczne. Moduł ten może być szeroko wykorzystywany zarówno przez administrację publiczną, jak i do celów dydaktycznych (szkoły, uczelnie).

System MIIP zbudowany jest z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań firmy GISPartner na bazie oprogramowania Esri. Mieszkańcy Małopolski, jak również wszystkie osoby zainteresowane mogą skorzystać z publikowanych danych zawartych w kompozycjach mapowych:

 • Moduł statystyczny
 • Mapa geodezyjna miasta Krakowa - treść ewidencji gruntów i budynków wraz z elementami mapy zasadniczej
 • Kultura - imprezy kulturalne, księgarnie edycji „ Książka i róża”
 • Nieruchomości województwa - to działki będące własnością Województwa Małopolskiego oraz budynki należące do Województwa lub wojewódzkich jednostek organizacyjnych
 • Obiekty turystyczne - karczmy , obiekty konferencyjne, obiekty agroturystyczne
 • Szlaki tematyczne - szlak architektury drewnianej, obiekty szlaku frontu wschodniego
 • Specjalna strefa ekonomiczna - prezentuje kompleksy, w których inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach
 • Źródła promieniowana elektromagnetycznego - stacje radiokomunikacyjne, elektromagnetyczne, słupy i linie elektromagnetyczne
 • Szpitale - prezentuje publiczne i niepubliczne szpitale z obszaru województwa z informacją o oddziałach. Dodatkowo w tej samej kompozycji umieszczona została warstwa wskaźnik liczby łóżek, która przedstawia liczbę łóżek na poszczególnych oddziałach przypadającą na 10 000 mieszkańców w rozbiciu na powiaty
 • Gospodarka odpadami - przedstawia zakłady przetwarzania baterii, punkty zbierania pojazdów, stacje demontażu pojazdów, składowiska odpadów oraz instalacje do ich zagospodarowania
 • Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT)
 • Mapa emisji zanieczyszczeń
 • Mapa akustyczna
 • Ochrona przyrody - pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, obszary chronionego krajobrazu
 • Ortofotomapa
 • Topografia, sozologia, hydrografia

Portal na bazie platformy iMap oferuje szereg standardowych funkcji do przeglądania i identyfikowania danych. Zawiera także zaawansowane narzędzia typu:

 • wyszukiwanie pełnotekstowe,
 • multiselekcja obiektów jednej warstwy na podstawie przecięcia ze szkicem utworzonym z wybranych obiektów innej warstwy np. powiększonej o bufor,
 • możliwość tworzenia zestawień atrybutów dla wyselekcjonowanych obiektów,
 • możliwość wykonywania pomiarów wysokości, powierzchni, odległości,
 • tworzenie kartogramów i kartodiagramów w module statystycznym.

Ideą Klienta jest udostępnianie szerszych i pełniejszych informacji społeczeństwu. Ideą firmy GIPartner jest również tworzenie takich rozwiązań, które mogą być w każdej chwili rozbudowywane i aktualizowane zgodnie z nowymi standardami i wymogami, tak by w pełni zaspokoić potrzeby Klientów.

Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej, , spełnia wymogi Dyrektywy INSPIRE poprzez publikację metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych oraz ich aktualizację na serwerze katalogowym zgodnym z OGC CSW 2.0.2 i ISO Application Profile 1.0.0., zapewnia również m.in. dostęp do usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania.

Kompozycje mapowe opracowane są pod kątem optymalizacji publikacji usług MapService, FeatureService oraz WMS w środowisku ArcGIS Server.

Bezpieczeństwo danych w aplikacji zagwarantowane jest poprzez autoryzowany dostęp do zdefiniowanego zakresu serwisów przez uprawnionych użytkowników systemu lub ich grup.

Aplikacja posiada zaimplementowane specyfikacje oraz obsługę następujących serwisów mapowych: WMS, WFS/WMTS, WCS, ArcGIS Server (m.in. dla REST i SOAP).

Baza Danych Obiektów Topograficznych
Powiększ
Baza Danych Obiektów Topograficznych
Gospodarka odpadami
Powiększ
Gospodarka odpadami
Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000
Powiększ
Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000
Moduł statystyczny
Powiększ
Moduł statystyczny
Moduł statystyczny
Powiększ
Moduł statystyczny
Źródła promieniowania elektromagnetycznego – stacje radiokomunikacyjne
Powiększ
Źródła promieniowania elektromagnetycznego – stacje radiokomunikacyjne

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.