Main Content

Geoportal Dolnego Śląska Dolnośląska Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego został przygotowany system informatyczny na potrzeby projektu: „Wdrożenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) dla potrzeb udostępniania zbiorów danych Bazy Danych Topograficznych (TBD) poprzez uruchomienie aplikacji internetowej oraz włączenie zbiorów danych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu (WODGiK) oraz Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (DSIP) do utworzonej IIP wraz z świadczeniem wsparcia technicznego.”

Prace obejmowały dwa etapy. Etap I, dotyczył wdrożenia Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) dla potrzeb udostępniania zbiorów danych Bazy Danych Topograficznych (TBD), poprzez uruchomienie aplikacji internetowej w ramach realizowanego projektu, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pod nazwą „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Etap II obejmował włączenie zbiorów danych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu (WODGiK) oraz Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (DSIP) do utworzonej IIP.

W systemie oprócz przeglądu modułów:

 • mapa topograficzna RPO i województwa,
 • ortofotomapa z możliwością porównania zmian w czasie w latach 2006-2010
 • mapa sozologiczna
 • mapa hydrograficzna
 • mapa glebowo - rolnicza
 • erozja wodna
 • erozja wietrzna
 • właściwości gleb
 • zmiany przeznaczenia gruntów
 • eksploatacja złóż surowców skalnych
 • lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych
 • mapy tematyczne

Możemy skorzystać z modułu „sklep”, zawierającego:

 • formularz wyboru map
 • interaktywną selekcję (oraz multiselekcję) arkuszy w oknie mapy usługi na podstawie dowolnego wrysowanego obszaru
 • wyróżnienie wyszukanych arkuszy w oknie mapowym
 • wyróżnienie wybranych do zakupu arkuszy w oknie mapowym
 • możliwość generowania kompletnego zamówienia dla wybranych arkuszy map w formacie doc. i PDF

 

umwd-wroc
Powiększ
umwd-wroc
umwd-wroc-1
Powiększ
umwd-wroc-1
umwd-wroc-4
Powiększ
umwd-wroc-4
umwd-wroc-6
Powiększ
umwd-wroc-6
umwd-wroc-5
Powiększ
umwd-wroc-5

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.