Main Content

Projekt standardowych modeli oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych

Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, jako składowa projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Priorytetu I. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach umowy z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego na “Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu meta danych dla opracowań planistycznych” (Projekt BGWM Plany) opracowane zostały standardy informatyczne dotyczące, dokumentów planistycznych, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniające zasady i reguły zawarte w dyrektywie INSPIRE, oraz w projektach wytycznych implementacyjnych do dyrektywy INSPIRE.

Opracowanie dotyczy dokumentów planistycznych, określających politykę przestrzenną na poziomie województwa – plan zagospodarowania przestrzennego województwa, na poziomie gminnym - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także będących narzędziem realizacji polityki przestrzennej - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Rezultatem prac w ramach projektu jest:

 • specyfikacja danych dla obiektów w/w dokumentów,
 • szablony części opisowych i graficznych w/w dokumentów.

Projekt podzielony był na dwa etapy. Pierwszy obejmował szeroki zakres analiz, mających na celu identyfikację i klasyfikację obiektów planistycznych oraz stworzenie wstępnego modelu pojęciowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także stosowanych praktyk w zakresie tworzenia dokumentów planistycznych. Drugi obejmował stworzenie specyfikacji danych dla obiektów oraz szablonów części opisowych i graficznych dokumentów planistycznych.

Dodatkowe opracowanie stanowił ‘Opis przypadków użycia’ wykazujący wielorakie wykorzystanie tych dokumentów w różnych dziedzinach zarówno w sposób sformalizowany i niesformalizowany.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

 • określono przypadki użycia/wykorzystania danych planistycznych i potrzeby ich użytkowników,
 • przeanalizowano zakres treści dokumentów planistycznych w celu identyfikacji elementów stanowiących “treść referencyjną” i “treść planistyczną” każdego z tych dokumentów,
 • wykonano analizę porównawczą treści dokumentów planistycznych funkcjonujących
  w wiodących ośrodkach planowania przestrzennego w Polsce,
 • opracowano schemat aplikacyjny UML modelu danych dokumentów planistycznych,
 • opracowano katalogi obiektów poszczególnych dokumentów planistycznych,
 • opracowano format (strukturę) wymiany danych dokumentów planistycznych w postaci schematu aplikacyjnego GML (plików XSD),
 • opracowano profil metadanych dla dokumentów planistycznych,
 • opracowano szablony części tekstowych i graficznych dokumentów planistycznych,
 • opracowano zestaw testów sprawdzających zgodność zbioru danych ze specyfikacją danych obiektów dokumentów planistycznych.

Poszczególne produkty projektu mogą być materiałem wyjściowym do prac legislacyjnych, dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.

BGWM_analizy
Powiększ
BGWM_analizy
BGWM_katalog obiektów graficznych
Powiększ
BGWM_katalog obiektów graficznych
BGWM_przypadki użycia
Powiększ
BGWM_przypadki użycia

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.