Main Content

Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Firma GISPartner Sp. z o.o. oraz WASKO S.A. dla Województwa Małopolskiego zrealizowała projekt budowy infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie usług wyszukiwania, przeglądania i pobierania oraz wymiany danych wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury aplikacyjno-sprzętowej.

W ramach zamówienia:

  • dostarczono sprzęt i oprogramowanie;
  • wdrożono aplikację kliencką usług OGC;
  • wdrożono aplikację internetową zarządzającą użytkownikami oraz ich uprawnieniami w zakresie dostępu do serwisów mapowych oraz usługi katalogowej;
  • dostarczono i wdrożono serwer katalogowy w oparciu o OGC CSW 2.0.2 i ISO Application Profile 1.0.0, wraz z rekomendowanym systemem operacyjnym;
  • wdrożono usługę sieciową edytora metadanych dla zbiorów, serii i usług danych przestrzennych;
  • wdrożono usługę monitorowania;
  • wdrożono i skonfigurowano serwer usług danych przestrzennych
  • opracowano model danych dla zbiorów danych WODGiK oraz stworzono fizyczne struktury w systemie zarządzania bazą danych
  • dokonano migracji do zaakceptowanych przez Zamawiającego struktur oraz publikacji w postaci serwisów WMS i WFS oraz serwisów buforowanych i kafelkowanych ArcGIS Server REST.

Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej jest projektem, skierowanym zarówno do społeczeństwa jak i instytucji publicznych wykorzystujących informację przestrzenną.

W ramach systemu, Województwo zapewni referencyjne dane, które wykorzystywane będą przez instytucje do tworzenia własnych opracowań przestrzennych oraz aktualizowania udostępnionych danych i usług. MIIP usprawni zatem funkcjonowanie administracji na poziomie województwa, powiatów i gmin, zapewni również mechanizmy rozbudowy baz danych o nowe zasoby i usługi, oraz przyczyni się do podniesienia jakości obsługi interesantów jednostek publicznych.

Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej, jako system regionalny, wypełnia wymogi Dyrektywy INSPIRE poprzez: publikację metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych oraz ich aktualizację na serwerze katalogowym zgodnym z OGC CSW 2.0.2 i ISO Application Profile 1.0.0. , zapewnia również, na obecnym etapie rozwoju, m.in. dostęp do usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania.

Projekt został współfinansowany w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 1.2

MIIP_mierz powierzchnie
Powiększ
MIIP_mierz powierzchnie
MIIP_ortofotomapa
Powiększ
MIIP_ortofotomapa
MIIP_WMS
Powiększ
MIIP_WMS
MIIP_wyszukiwanie metadanych
Powiększ
MIIP_wyszukiwanie metadanych

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.