Main Content

Integracja i harmonizacja usług Rozwojowy Geoportal

Rozwój i administracja usług geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej oraz ich brokera krajowego, brokera branżowego, zgodnie z założeniami Dyrektywy INSPIRE, przepisami wykonawczymi Unii Europejskiej oraz ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Istotą Projektu GEOPORTAL 2 jest rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej w celu udostępnienia obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej informacji przestrzennej z rejestrów georeferencyjnych i związanych z nią usług istotnych między innymi dla prowadzenia działalności gospodarczej, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zarządzania. Projekt zapewnia integrację i harmonizację usług oraz informacji przestrzennej poprzez wykorzystanie rejestrów referencyjnych/bazowych, a także koordynacje działań zgodnie z modelem infrastruktury informacyjnej państwa.

Realizowana w ramach projektu infrastruktura jest częścią Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Unii Europejskiej, spełniając w ten sposób wymogi dyrektywy INSPIRE oraz europejskich przepisów wykonawczych oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.

System Geoportal pełni rolę krajowego oraz branżowego brokera usług danych przestrzennych, ale i krajowego brokera usług INSPIRE. Większość składników systemu jest wspólna dla wszystkich wymienionych ról systemu Geoportal. Rolą brokera branżowego jest udostępnienie usług transformacji i pobierania danych oraz sklepu internetowego. Z kolei rolę krajowego brokera usług INSPIRE wypełniają dedykowane usługi pobierania, wyszukiwania, przeglądania i transformacji danych, udostępnione w postaci zgodnej ze specyfikacjami INSPIRE.

System Geoportal pośredniczy w dostępie do usług danych przestrzennych i usług infrastrukturalnych. Rola ta jest wynikiem zastosowania wzorca integratora, dostarczającego konsumentom danych przestrzennych skutecznych środków, umożliwiających uzyskanie dostępu do danych przestrzennych produkowanych przez różne podmioty (producentów danych przestrzennych). Zastosowanie wzorca integratora powoduje, że klient jest wyręczany z uciążliwego procesu pozyskiwania i utrzymywania aktualnych danych koniecznych do korzystania z usług, które pozostają w gestii wielu podmiotów. Usługą aplikacyjną, pełniącą funkcję integratora, jest szyna usług G2, która stanowi jednolity punkt dostępu dla wszystkich klientów usług świadczonych przez system Geoportal2.

Dostosowanie portalu do zmieniających się usług danych przestrzennych zewnętrznych systemów i świadczenie usług pobierania, wyszukiwania, przeglądania i transformacji danych na niezmiennie wysokim poziomie, niezbędna jest ciągła rozbudowa rozwiązania.

W ramach prac rozwojowych Geoportalu firma GISPartner Sp. z o.o. i GeoTechnologies Sp. z o.o. wykonała m.in.:

  • Implementację aplikacji klienta usług G2 przeznaczonej do integracji z systemami zewnętrznymi za pośrednictwem API;
  • Rozszerzenie usługi OpenLS;
  • Modyfikację struktury repliki PRG;
  • Utworzenie magazynów i mechanizmów zasilania danych G2 dla usług OpenLS i referencyjnych słowników;
  • Usługę udostępniania referencyjnych słowników adresów;
  • Moduł geostatystyczny;

Uwagę poświęcono także iMapMobile, który rozszerzono do wersji 2.0. Użytkownik ma możliwość szybszego i dokładniejszego wyszukiwania, identyfikacji (pobierania informacji o wybranych elementach mapy) oraz zapisu zidentyfikowanych punktów. Dodatkowo rozszerzona możliwość udostępniania pozycji – teraz również na najpopularniejszych serwisach społecznościowych jak Facebook, Twitter, czy Google połączona z całkowicie nowy interfejsem pozwala na znacznie wygodniejszą i szybszą pracę na geoportalowym iMapMobile.

search
Powiększ
search
iMap
Powiększ
iMap
Nawigacja
Powiększ
Nawigacja
right_panel
Powiększ
right_panel
show_point
Powiększ
show_point

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.