Main Content

Portal PZGiK

1 sierpnia Główny Urząd Geodezji i Kartografii  oraz Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uruchomiły Portal (link: https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/)  Systemu zarządzania państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Udostępniony portal został wykonany przede wszystkim w oparciu o oprogramowanie iMapClient firmy GISPartner i pozwala użytkownikom na składanie wniosków o udostępnienie danych z centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zastosowanie oprogramowanie rodziny iMap wspiera proces udostępnienia poprzez:

 •  Jednorazowe zakładanie unikalnego konta wnioskodawcy wiążącego dane o użytkowniku i jego zamówienia;
 • Udostępnienie panelu klienta pozwalającego na aktualizację danych o wnioskodawcy, a także na komunikację użytkownika z urzędem tj. weryfikację statusu procesu udostępnienia, możliwość przeglądania dokumentów w sprawach, wiadomości systemowych lub od operatorów systemu oraz pobieranie udostępnionych danych lub adresów usług.

Pełne wsparcie (kreator) procesu udostępnienia danych:

 • Interfejs kreatorów dostosowany do każdego z rodzajów asortymentu;
 •  Interaktywne, mapowe wsparcie wyboru danych na podstawie jednostek terytorialnych, wyboru godeł lub określenia dowolnego obszaru;
 •  Implementacja algorytmów wyliczania kosztów udostępniania uwzględniająca wszystkie współczynniki określone we właściwym rozporządzeniu;
 • Obsługa płatności elektronicznych;
 •  Wgląd do wygenerowanych  w systemie dokumentów DOO, Wniosku z załącznikami, DWO, Licencji, klauzul wraz z wymaganymi elektronicznymi podpisami systemowymi (XSADES).
 •  Udostępnianie w panelu danych przygotowanych do pobrania.

 

Portal PZGiK współdziała z uruchomionym produkcyjnie z początkiem roku Systemem PZGiK pozwalającym na pełne zarządzanie zasobem tj. w szczególności:

 • Obieg dokumentów zarządzany silnikiem procesów (BPMS) oraz wdrożonymi, zidentyfikowanymi procesami CODGiK oraz zaimplementowaną struktura organizacyjną;
 • Obsługa dokumentów księgowych DOO i Faktur VAT w przypadku prowadzenia pozaustawowych zadań;
 • Obsługa procesów udostępniania danych inicjowanych w portalu;
 • Obsługa pozaportalowych wniosków o udostępnienie danych;
 • Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych;
 • Wsparcie wypełniania zakresu rzeczowego wniosków z zastosowaniem interaktywnej mapy;
 • Zarządzanie asortymentem (grupy, pozycje, cennik);
 • Zarządzanie magazynem materiałów analogowych (wsparcie inwentaryzacji, generowanie dok. magazynowych, raportów);
 • Zarządzanie bazą podmiotów, w tym wsparcie komunikacji z użytkownikami portalowymi poprzez wysyłania wiadomości do panelu użytkownika w Portalu;
 • Zarządzanie zastępstwami operatorów;
 • Prowadzenie ewidencji materiału zasobu;
 • Obsługa usługi sieciowej do udostępnianie danych do pobrania.

Portal oraz System zarządzania zostały wdrożone w ramach projektu: „Rozbudowa systemu Geoportal w kontekście stworzenia systemu PZGiK” głównie przy użyciu  oprogramowania rodziny iMap firmy GISPartner integrującego usługi systemu Geoportal.gov.pl. Niniejsze oprogramowanie występuje również w konfiguracji obsługującej specyfikę zarządzania wojewódzka częścią zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

pzgik
Powiększ
pzgik
zamawianie_danych
Powiększ
zamawianie_danych
metody_okres_obszaru
Powiększ
metody_okres_obszaru
Biznes_zakres_wniosku_mapa
Powiększ
Biznes_zakres_wniosku_mapa
koszyk_wspl
Powiększ
koszyk_wspl

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.