Main Content

Rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej Geoportal 2

Implementacja i utrzymanie usług INSPIRE i ich brokera krajowego, brokera branżowego oraz szkolenia, na potrzeby projektu GEOPORTAL 2

Istotą projektu GEOPORTAL2 - Implementacja i utrzymanie usług INSPIRE i ich brokera krajowego, brokera branżowego oraz szkolenia, na potrzeby projektu GEOPORTAL 2 – zrealizowanego dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, jest rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej w celu udostępnienia obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej informacji przestrzennej z rejestrów georeferencyjnych i związanych z nią usług istotnych, między innymi dla prowadzenia działalności gospodarczej, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zarządzania.

GEOPORTAL 2 gwarantuje jakość, aktualność i wiarygodność danych. W wyniku realizacji projektu udostępnione zostały również usługi związane z informacją przestrzenną. Poprzez rozbudowę Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) umożliwiony został powszechny dostęp i stosowanie informacji przestrzennej w Polsce.

Projekt zapewnił integrację i harmonizację usług oraz informacji przestrzennej poprzez wykorzystanie rejestrów referencyjnych/bazowych, a także koordynację działań zgodnie z modelem infrastruktury informacyjnej państwa oraz założeniami dyrektywy INSPIRE. Zamówienie obejmowało prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo – implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkolenia. Wykonawcą projektu jest konsorcjum firm.

W ramach prac projektowych firma GISPartner Sp. z o.o. wykonała m.in:

 • Analizę dla Systemu Geoportal
 • Rozszerzenie funkcjonalności dotychczasowo działającego podsystemu SDI i GEOPORTAL oraz dostarczenie nowych funkcjonalności zgodnie z wymogami Dyrektywy INSPIRE oraz założeniami wykorzystania Systemu jako krajowego brokera usług INSPIRE
 • Dostarczenie podsystemu administracji
 • Dostarczenie oprogramowania węzła zarządzania i monitorowania zbiorami danych i usługami określone przez Dyrektywę INSPIRE oraz potrzeby Zamawiającego
 • Dostarczenie baz danych oraz utworzenie nowych schematów baz
 • Dostarczenie licencji oprogramowania
 • Dokumentację w szczególności: analityczną i architektoniczną
 • Szkolenia z zakresu użytkowania i administrowania systemem
 • Asystę powdrożeniową

W ramach projektu Spółka GISPartner stworzyła i udostępniła również mobilną wersję portalu:

Aplikacja iMapMobile zapewnia dostęp do usług danych przestrzennych OGC i GeoServices REST.

iMapMobile dla Geoportal.gov.pl zapewnia dostęp do rejestrów państwowych udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii za pośrednictwem usług Geoportal.gov.pl.

Aplikacja umożliwia:

 • dostęp do usług zbiorów danych przestrzennych,
 • wyszukiwanie i lokalizację działek ewidencyjnych,
 • dodawanie usług, wybór kompozycji mapowych,
 • wyszukiwanie obiektów geograficznych, w tym adresów.

Aplikacja umożliwia użytkownikowi przeglądanie kompozycji mapowych oraz dostarcza następujące funkcje:

 • Nawigacja w oknie mapy – zasięg mapy zostanie zmieniony (przesunięty, zwiększony, zmniejszony) zgodnie z działaniem wykonanym przez użytkownika,
 • Przeglądanie usług kafelkowanych – wyświetlona zostaje mapa zawierająca treść udostępnianą przez kafelkowane usługi danych przestrzennych,
 • Dodawanie zewnętrznych usług WMS – usługa umożliwia rozszerzenie kompozycji mapowych o usługi WMS rejestru usług systemu,
 • Wyszukiwanie adresów, działek, punktów osnowy – wprowadzony przez użytkownika prawidłowo istniejący adres, nr działki lub punkt zostanie zlokalizowany w oknie mapy,
 • Pomiar długości – zmierzenie długości linii narysowanej na mapie,
 • Pomiar powierzchni – umożliwia użytkownikowi pomiar powierzchni i obwodu obszaru narysowanego na mapie,
 • Aktualna pozycja – umożliwia użytkownikowi wysłanie pocztą elektroniczną listu zawierającego link do aktualnego obszaru mapy wraz z aktualną pozycją urządzenia,
 • Rejestrowanie i zapisywanie trasy – umożliwia użytkownikowi rejestrację i śledzenie własnej trasy na mapie na podstawie sygnału GPS, a także jej zapisanie, wyświetlanie oraz wysłanie w formacie KML.
G2_1
Powiększ
G2_1
G2_2
Powiększ
G2_2
G2_3
Powiększ
G2_3
G2_4
Powiększ
G2_4

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.