Main Content

Platforma iMap

Platforma iMap

Innowacyjny pakiet oprogramowania

Pakiet oprogramowania Platforma iMap

To innowacyjny pakiet oprogramowania stanowiący bazę dla dedykowanych rozwiązań i produktów informatycznych w zakresie GIS/SIP.

Platformę iMap wyróżniają:
• Nowoczesne komponenty programistyczne
• Zgodność ze standardami krajowymi i EU/ INSPIRE (usługi CSW, WMS, WFS, in.)
• Skalowalność rozwiązania w zakresie funkcji jak i możliwości rozbudowy
• Wydajność
• Stabilność
• Internet/ intranet
• Baza do budowy portali tematycznych GIS/SIP
• Integracja danych i usług
• Integracja z innymi systemami urzędowymi
• Bezpieczny dostęp i autoryzacja
• Wykorzystuje rozwiązania programistyczne ESRI Inc.
• Zawsze o krok do przodu przed innymi w branży GIS (np. 3D, rozwiązania w "chmurze")

Przeznaczenie

Platforma iMap jest systemem zaprojektowym z myślą o poszerzeniu zakresu odbiorców i bezpośrednich użytkowników danych przestrzennych zgromadzonych w bazach danych Systemów Informacji Przestrzennej. Umożliwia dostęp do danych i usług przez użytkowników o określonych prawach dostępu (z możliwością podziału dostępu na dostęp publiczny i logowany).

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i zaawansowanych narzędzi aplikacja przenosi część funkcjonalności dostępnej do tej pory jedynie na platformach desktop na rozwiązanie internetowe (np. tworzenie dokumentów, edycja graficzna i opisowa danych przestrzennych), wymiernie zwiększając ich dostępność dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych klientów.

Cechy platformy iMap

 • Zgodność ze standardami
  Platforma iMap obsługuje standardy określone przepisami wykonawczymi do Dyrektywy INSPIRE oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w zakresie dostarczanych usług.
 • Interoperacyjność
  System umożliwia łączenie zbiorów oraz współdziałanie usług danych przestrzennych.
 • Skalowalność systemu
  Otwartość systemu pozwala na rozbudowę - dodawanie komponentów, funkcjonalności. Umożliwia dostęp nieograniczonej ilości użytkowników.
 • Obsługa procedur urzędowych
  Platforma udostępnia narzędzia wspomagające prowadzanie rejestrów, tworzenie raportów i zestawień zgodnie z procedurami urzędowymi.
 • Wyszukiwanie obiektów
  Platforma iMap pozwala na proste wyszukiwanie lokalizacji obiektów przestrzennych.
 • Edycja danych
  Rozwiązanie zapewnia pełną obsługę serwisów transakcyjnych pozwalających na edycję (dodawanie, modyfikację i usuwanie) wszystkich typów danych przestrzennych i opisowych.
 • Zaawansowane funkcje analityczne
  System udostępnia zaawansowane narzędzia analiz w oparciu o relacje atrybutowo – przestrzenne na wielu warstwach wraz z tworzeniem raportów i wydruków.
 • Obsługa metadanych
  Intuicyjny klient usługi wyszukiwania CSW zgodnej z art. 9 punkt 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 • Autoryzowany dostęp
  Autoryzowany dostęp do danych przestrzennych oraz ich atrybutów pozwala na funkcjonowanie aplikacji zarówno w sieci wewnętrznej Intarnet jaki i zewnętrznej Interenet, przy jednoczesnej ochronie danych.
 • iMapCatalog
  iMapCatalog to moduł umożliwiający zarządzanie bazą systemu – warstwami/ tabelami GIS, serwerami danych przestrzennych (np. ArcGIS Server) czy konfiguracją klienta mapowego. Pozwala m.in. na ładowanie, aktualizację, archiwizację oraz replikację danych. Moduł zarządzania aplikacją zapewnia pełną konfigurowalność interfejsu graficznego, zarządzanie użytkownikami oraz ich uprawnieniami dostępu do danych (w szczególności do danych niejawnych) i funkcjonalności.

Korzyści

Niewątpliwą zaletą platformy iMap jest możliwość dotarcia z istotną informacją do szerokiego grona użytkowników. Narzędzia wyszukiwania obiektów przestrzennych umożliwiają odnajdywanie wybranych lokalizacji w treści interaktywnej mapy.
Identyfikacja wybranych obiektów wraz z ich relacjami do innych zasobów danych umożliwia zbudowanie kompleksowego obrazu rzeczywistości.

Dodatkowym atutem jest możliwość udostępnienia za pośrednictwem przeglądarki internetowej zestawów narzędzi wspierających pracę użytkowników. 
Platforma iMap pozwala na integrację wielu serwisów mapowych oraz dostarcza dedykowanych narzędzi w zakresie wyszukiwania lokalizacji obiektów, selekcji, raportowania i analiz.

Sprawdzone rozwiązania

Opis wdrożeń platformy iMap w zakładce Realizacje

Platforma iMap
Powiększ
Platforma iMap

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.