Main Content

Dyrektywa INSPIRE

Dyrektywa INSPIRE

Infrastructure For Spatial Information in Europe

Dyrektywa INSPIRE INSPIRE

Firma GISPartner oferuje usługi wdrażania aplikacji i portali mapowych zgodnych z wymogami dyrektywy INSPIRE

Podstawa prawna

INSPIRE to INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe (Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie), czyli zespół środków prawnych, organizacyjnych i technicznych oferujący powszechny dostęp do danych przestrzennych na terenie Unii Europejskiej. Celem jest wsparcie ustawodawców w podejmowaniu decyzji i działań, mogących mieć wpływ na środowisko, poprzez stworzenie jednolitej europejskiej infrastruktury danych przestrzennych.

Podstawą prawną jest dyrektywa INSPIRE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, której tekst został opublikowany 25 kwietnia 2004 roku, a 15 maja 2007 roku nastąpiła ratyfikacja. Państwa członkowskie miały dwa lata na dostosowanie i wprowadzenie w życie ustaw i działań koniecznych do spełnienia wytycznych dyrektywy.
Dyrektywa ma za zadanie stworzyć jednolite standardy tworzenia baz danych, usprawnić i zwiększyć dostęp do zasobów przestrzennych oraz wzmocnić współpracę polegającą na wymianie i analizie danych przestrzennych między instytucjami w Europie.
 

Założenia INSPIRE

  • infrastruktury informacji przestrzennej w państwach członkowskich powinny być zaprojektowane tak, aby zapewnić przechowywanie, udostępnianie oraz utrzymywanie danych
  • możliwość łączenia w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł we Unii Europejskiej i wspólne korzystanie z nich przez wielu użytkowników i wiele aplikacji
  • wspólne wykorzystywanie danych przestrzennych zgromadzonych na jednym szczeblu organów publicznych przez inne organy publiczne
  • udostępnianie danych przestrzennych na warunkach, które nie ograniczają bezzasadnie ich szerokiego wykorzystywania
  • łatwość wyszukiwania dostępnych danych przestrzennych, oceny ich przydatność dla określonego celu oraz poznania warunków dotyczących ich wykorzystywania.

Usługi wymagane przez INSPIRE

  • Usługi wyszukiwania „umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych”
  • Usługi przeglądania „umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie informacji z legendy i wszelkiej istotnej zawartości metadanych”
  • Usługi pobierania - „pobieranie kopii całych zbiorów danych przestrzennych lub części takich zbiorów oraz, gdy jest to wykonalne, dostęp bezpośredni”
  • Usługi przekształcania - „przekształcenie zbiorów danych przestrzennych w celu osiągnięcia interoperacyjności”
  • Dodatkowe usługi w INSPIRE - Istnieje potrzeba uruchomienia przynajmniej usług rejestrów (registry services), które zawierają dane na temat dostępu do zasobów opisujących dane, umożliwiając w ten sposób poprawne przetwarzanie i interpretację samych danych.

Sprawdzone rozwiązania

Geoportal IKAR dla Państwowego Instytutu Geologicznego stanowi przykład skutecznego oraz kompleksowego wdrożenia uwzględniającego główne wytyczne zawarte w dyrektywie INSPIRE. Portal został stworzony w oparciu o technologiczne rozwiązania firmy ESRI, jego głównym komponentem jest oprogramowanie ArcGIS Server. Istotą Geoportalu IKAR jest integracja zasobów danych przestrzennych. Bazy danych geologicznych będące w posiadaniu Instytutu są gromadzone w portalu oraz upowszechniane poprzez dostęp w przeglądarce internetowej.
Geoportal został laureatem konkursu na najlepsze praktyki w zakresie budowania infrastruktury danych przestrzennych (SDI) eSDI-Net+ 2009, w kategorii „Zgodność z INSPIRE”.
 

Samorządy Dla samorządów

Samorządy

Aplikacja desktopowa zaprojektowana w modułach zadaniowych dla wspomagania ... czytaj dalej Samorządy

Portale mapowe Pakiet oprogramowania

Portale mapowe

Narzędzie do publikacji informacji przestrzennej w postaci portali intra- i ... czytaj dalej Portale mapowe

Spółki sieciowe

Spółki sieciowe

Oprogramowanie GIS dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych do zarządzania ... czytaj dalej Spółki sieciowe

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.