Main Content

INSPIRE w planowaniu krok po kroku

  • 05.02.2013

Metadane dla dokumentów planistycznych i cyfryzacja zbiorów danych planistycznych

Krok 1. Metadane dla dokumentów planistycznych

INSPIRE w planowaniu
Powiększ
INSPIRE w planowaniu

Termin opracowania metadanych w odniesieniu do zbiorów oraz usług danych przestrzennych, w tym dla dokumentów planistycznych przypada na dzień 3 grudnia 2013 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489), będącej transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego tzw. INSPIRE wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast mają obowiązek tworzenia, aktualizacji i udostępniania metadanych dotyczących m.in. dokumentów planistycznych – miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opcjonalnie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

Termin opracowania metadanych w odniesieniu do zbiorów oraz usług danych przestrzennych, w tym dla dokumentów planistycznych przypada na dzień 3 grudnia 2013 r.

 

 

Krok 2. Cyfryzacja zbiorów danych planistycznych

Dodatkowo z art. 30 ust. 1 Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, nakłada na organy administracji obowiązek zapewnienia dostępu do zbiorów danych przestrzennych, m.in. także dla dokumentów planistycznych oraz usług z nimi związanych, w tym wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania i usług danych przestrzennych w dwóch etapach:

  1. dla dokumentów planistycznych utworzonych po 7 czerwca 2010 roku - do października 2015 roku,
  2. dla dokumentów planistycznych utworzonych przed 7 czerwca 2010 roku – do października 2020 roku.

Wychodząc naprzeciw stawianym wymaganiom Spółka GISPartner dodała do swojej oferty usługi wspierające realizację ww. obowiązków.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.