Main Content

Nowości w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej

 • 31.12.2012

Spółka GISPartner w ramach podpisanej umowy w 2012 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przetworzyła dane analogowe, wykorzystywane do tej pory przez Urząd, do postaci cyfrowej. W ten sposób powstały kolejne tematyczne kompozycje mapowe zawierające 25 nowych serwisów w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP).

 Każdy z powyższych serwisów jest edytowalny poprzez aplikację iMap. Jako szczególną nowość wprowadzono moduł statystyczn. Moduł ten pozwala na tworzenie kartogramów oraz kartodiagramów (również przy jednoczesnej ich prezentacji), zarówno dla danych które zostały już zdefiniowane przez administratora, jak i dowolnych danych użytkownika, odnoszących się do obszarów gmin i powiatów. Wykonane diagramy można dowolnie edytować, wyświetlać histogramy, jak i drukować własne opracowania statystyczne. Moduł ten może być szeroko wykorzystywany zarówno przez administrację publiczną, jak i do celów dydaktycznych (szkoły, uczelnie).


System MIIP zbudowany jest z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań firmy GISPartner na bazie oprogramowania Esri. Mieszkańcy Małopolski, jak również wszystkie osoby zainteresowane mogą skorzystać z publikowanych danych zawartych w kompozycjach mapowych:

 • Moduł statystyczny
 • Mapa geodezyjna miasta Krakowa - treść ewidencji gruntów i budynków wraz z elementami mapy zasadniczej
 • Kultura - imprezy kulturalne, księgarnie edycji „ Książka i róża”
 • Nieruchomości województwa - to działki będące własnością Województwa Małopolskiego oraz budynki należące do Województwa lub wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
 • Obiekty turystyczne - karczmy , obiekty konferencyjne, obiekty agroturystyczne
 • Szlaki tematyczne - szlak architektury drewnianej, obiekty szlaku frontu wschodniego
 • Specjalna strefa ekonomiczna - prezentuje kompleksy, w których inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach.
 • Źródła promieniowana elektromagnetycznego (stacje radiokomunikacyjne, elektromagnetyczne, słupy i linie elektromagnetyczne)
 • Szpitale - prezentuje publiczne i niepubliczne szpitale z obszaru województwa z informacją o oddziałach. Dodatkowo w tej samej kompozycji umieszczona została warstwa wskaźnik liczby łóżek, która przedstawia liczbę łóżek na poszczególnych oddziałach przypadającą na 10 000 mieszkańców w rozbiciu na powiaty
 • Gospodarka odpadami - przedstawia zakłady przetwarzania baterii, punkty zbierania pojazdów, stacje demontażu pojazdów, składowiska odpadów oraz instalacje do ich zagospodarowania
 • Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT)
 • Mapa emisji zanieczyszczeń
 • Mapa akustyczna
 • Ochrona przyrody - pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, obszary chronionego krajobrazu
 • Ortofotomapa
 • Topografia, sozologia, hydrografia

Więcej informacji w dziale realizacje.

„Źródła promieniowania elektromagnetycznego – stacje radiokomunikacyjne”
Powiększ
„Źródła promieniowania elektromagnetycznego – stacje radiokomunikacyjne”

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.